BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Maria
Title
Edukacyjna kraina Web 2.0 - miniprzewodnik
Source
e-mentor, 2010, nr 2, s. 31-35, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Edukacja elektroniczna, Web 2.0, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Zdalne nauczanie, Rozwój technologii informacyjnej
e-education, Web 2.0, Knowledge-based society, e-learning, Information technology development
Note
streszcz.
Abstract
Początkowo niniejszy artykuł miał być próbą diagnozy stanu wykorzystania technologii Web 2.0 w polskiej e-edukacji, jednakże brak rzetelnych danych spowodował częściowe odejście od pierwotnego zamysłu i prezentowany tekst należy traktować raczej jako nieformalną podpowiedź, co można i należałoby zrobić aby edukacja - nie tylko ta określana przedrostkiem "e" - lepiej spełniała wymogi współczesnego społeczeństwa, które określane jest mianem społeczeństwa opartego na wiedzy. Formułowane w artykule tezy wynikają z osobistych doświadczeń oraz obserwacji autorki, zbieranych w różnych kontekstach i środowiskach. Wskazują one, iż w dalszym ciągu nie nadążamy za zmianami, jakie następują, a w każdym razie powinny następować, w edukacji (także w e-edukacji) ze względu na coraz bardziej powszechną w życiu społeczeństw obecność technologii informacyjno-komunikacyjnych. Niestety polski e-learning, tak jak cała edukacja, jest bardzo statyczny, nastawiony na przekaz treści, a nie na jej tworzenie. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cieslik J., Nowoczesne technologie edukacyjne a "korzyści z zacofania", [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, FPAKE, Warszawa 2005, http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja.pdf, [08.04.2010].
 2. Go2Web20, http://www.go2web20.net/ SciVee, http://www.scivee.tv, [12.04.2010].
 3. Pew Research Center Publications on Internet and Technology, http://pewresearch.org/pubs/1484/social-media-mobileinternet- use-teens-millennials-fewer-blog, [07.04.2010].
 4. Prezi, http://prezi.com, [12.04.2010]
 5. iTunes U, http://www.apple.com/education/itunes-u/whats-on.html, [11.04.2010].
 6. Mindomo, http://www.mindomo.com, [12.04.2010].
 7. Richardson W., Blogs, wikis, podcasts and other powerful Web tools for classrooms, Corwin Press 2009.
 8. Udutu, http://www.udutu.com, [12.04.2010]
 9. http://mediamikser.pl/article/61906/raport-strategiczny-iab-polskainternet- 2008, [08.04.2010].
 10. http://www.internetmaker.pl/artykul/3731,1,furl_czyli_zakladki_w_sieci.html, [07.04.2010].
 11. http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults.aspx?r=1, [08.04.2010]. 5 Pew Research Center
 12. http://janeknight.typepad.com/socialmedia/, jest częścią portalu Centre for Learning & Performance Technologies, utworzonego i prowadzonego przez Jane Hart, [11.04.2010].
 13. Learning with 'e's, http://steve-wheeler.blogspot.com/.
 14. Wikis In Education, http://wikisineducation.wetpaint.com/, [12.04.2010].
Cited by
Show
ISSN
1731-6758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu