BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieniek Andrzej (Politechnika Opolska)
Title
Wewnątrzsilnikowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych w silniku wyposażonym w układ EGR pojazdu pozadrogowego
Intraengine Reduction of Noxious Substances Emission in the Engine of the Off-Highway Vehicle Equipped with an EGR System
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 31-41, rys., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Układ zasilania, Emisja zanieczyszczeń, Maszyny i urządzenia, Zanieczyszczenie środowiska, Zanieczyszczenie powietrza
Supply system, Pollution emission, Machinery and equipment, Environmental pollution, Air pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji zawarto informacje dotyczące możliwości ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu recyrkulacji spalin w silniku ciągnika rolniczego, wyposażonego w innowacyjny układ zasilania, bazujący na klasycznych rozwiązaniach wysokociśnieniowej pompy wtryskowej. Publikacja zawiera również koncepcję zaawansowanego systemu recyrkulacji spalin. Zastosowanie nowego typu zaworu EGR regulującego ilość zawracanych do silnika spalin, współdziałającego ze zintegrowanym czujnikiem O2/NOx umieszczonym w kolektorze wylotowym, pozwala efektywnie wykorzystać konfigurację konkretnego silnika z układem oczyszczania spalin. W publikacji przedstawiono wyniki stanowiskowych badań emisji NOx oraz PM silnika wyposażonego w opisywany system recyrkulacji spalin EGR, pokazując możliwości redukcji, w szczególności NOx, w porównaniu do standardowych układów recyrkulacji spalin. Zastosowanie proponowanego rozwiązania pozwala na znaczne ograniczenie emisji tego składnika. (abstrakt oryginalny)

The paper includes information concerning the possibility of emission of noxious components of fumes due to the use of the advanced system of fumes recirculation in the farm tractor engine equipped with an innovative supply system basing on classical solutions of a high-pressure injection pump. Moreover, the paper includes the concept of the advanced fumes recirculation system. The use of a new type of EGR valve that regulates the amount of fumes which are returned to an engine, cooperating with an integrated sensor O2/NOx placed in the outlet collector allows effective use of a configuration of the particular engine with a fumes cleaning system. The paper presents the results of the stand research of NOx emission and PM of an engine equipped with the described fumes recirculation system EGR showing the possibilities of reduction, especially of NOx in comparison to the standard fumes recirculation system. The use of the suggested solution allows considerable reduction of emission of this component. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumgard, K.; Cooke, S. (2005). Exhaust Aftertreatment and Low Pressure LOP EGR applied to off-higway engine, John Deere Power Systems Symposium, 1-20.
 2. Bieniek, A.; Mamala, J.; Graba, M. (2012a). Możliwości wstępnego ograniczenia emisji NOx i PM silnika wysokoprężnego w aspekcie przyszłościowych norm emisji pojazdów pozadrogowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 1(87), 75-86.
 3. Bieniek, A.; Mamala, J.; Augustynowicz, A.; Graba, M.; Brol, S.; Lenc-Brol, A.; Lechowicz, A. (2012b). Zasilanie silników wysokoprężnych pojazdów pozadrogowych. Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN 978-83-62736-60-7.
 4. Bieniek, A.; Graba, M.; Lechowicz, A. (2011a). Adaptive control of exhaust gas recirculation at nonroad vehicle diesel engine. Journal of KONES, Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 4, 11-18.
 5. Bieniek, A.; Mamala, J.; Graba, M.; Lechowicz, A. (2011b). Control of advanced EGR system at nonroad diesel engine, 16th Asia Pacific Automotive Engineering Conference - APAC Chennai India, SAE India M2010066, 1-6.
 6. Graba, M.; Bieniek, A.; Mamala, J.; Lechowicz, A. (2011). Sterowanie adaptacyjne zaworu recyrkulacji spalin w silniku o zapłonie samoczynnym w aspekcie obniżenia emisji substancji szkodliwych. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 73-80.
 7. Dieselnet-Emission Test Cycle (2008). Pozyskano z: http://www.dieselnet/standards/cycles
 8. Gromadko, J.; Hong, V.; Miler, P. (2008). Applications of NRTC Cycle to determine a different fuel consumption and harmful emissions caused by changes of engines technical conditions, Maintenance and Reliability, 4, 63-65.
 9. Kopiński, D.; Jackson, C. (1997). Nonroad Diesel PM Control, US EPA, Washington. 1-20.
 10. Lejda, K. (2000), Elimination of NOx Emission In Diesel Engine by EGR Metod, Western Sciientific Centra of Ukrainian Transport Academy, Logos, 1-8.
 11. Merkisz, J. (1997). Emisja cząstek stałych przez silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISBN 83-7143-162-7.
 12. Tonetti, M. (2009). EGR Control System, United States Patent Aplication Publication US 2009/0205617 A1, 1-8
 13. Jung, S.; Ishida, M.; Yamamoto, S.; Ueki, H.; Sakaguchi, D. (2010). Enhancement of NOx-PM trade off a diesel engine adopting bio-ethanol and EGR, International Journal of Automotive Technology, Vol. 11, No. 5, 611-616.
 14. DRIVVEN (2010). Information and Service of NOx/O2 sensor kit, 1-14.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu