BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Piotrowska Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kotkowski Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Waluta wirtualna Bitcoin z perspektywy oferentów internetowych - analiza wstępna
Bitcoin Virtual Currency from the Perspective of the Internet Vendors - Preliminary Analysis
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 130-143, rys., bibliogr. 21 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Bitcoin, Płatność, Transakcje wirtualne, Elektroniczne płatności
Bitcoin, Payment, Virtual transaction, Electronic payments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca dotyczy sposobów wykorzystania waluty wirtualnej Bitcoin w handlu elektronicznym oraz przyjmowaniu darowizn przez organizacje non-profit. Jej celem jest określenie charakterystyki legalnych akceptantów Bitcoin, ustalenie metod akceptowania tej waluty oraz jej udziału w ogólnej wartości sprzedaży. Wyniki empiryczne zostały oparte na przeprowadzonym badaniu ankietowym, w którym wzięło udział 111 oferentów internetowych z 35 krajów. Badanie umożliwiło określenie zasięgu akceptacji Bitcoin, jak również poznanie profilu przyjmujących ją firm, z uwzględnieniem takich czynników, jak: profil działalności, lokalizacja, branża, zasięg geograficzny oraz skala prowadzonej działalności. Uzyskane wyniki wykazały ponadto, że w procesie akceptacji tej waluty bardzo istotną rolę odgrywają integratorzy płatności. Jednocześnie obserwowane jest wśród klientów niewielkie zainteresowanie płatnością z użyciem Bitcoin.(abstrakt oryginalny)

This paper concerns a problem of the usage of virtual currency Bitcoin in e-commerce and donations for non-profit organizations. The aim of the work is to determine the characteristics of the legal businesses accepting Bitcoin, applied methods of acceptance and the share of Bitcoin in the total value of sales. Empirical results are based on the survey study, which included 111 online vendors from 35 countries. The obtained results allowed to determine the range of acceptance of Bitcoin worldwide and to recognize vendors, including such factors as business profile, location, industry, geographical coverage and the scale of its operations. The results proved that payment integrators played a very important role in the processing of Bitcoin payments. At the same time, however, there was observed a little interest from customers for using Bitcoin for payments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Back A., Hashcash - A denial of service counter-measure, 2002, http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf (dostęp: 25.06.2013) .
 2. Barber S., Boyen X., Shi E., Uzun E., Bitter to better - How to make Bitcoin a better currency, [w:] Financial Cryptography and Data Security, red. A.D. Keromytis, Springer, Berlin-Heidelberg 2012, s. 399-414.
 3. Bits and bob, The Economist, 2011, http://www.economist.com/node/21518611 (dostęp: 25.06.2013).
 4. Camenisch J., Hohenberger S., Lysyanskaya A., Compact e-cash, [w:] Advances in Cryptology - Proceedings of EUROCRYPT 2005, Springer, Berlin-Heidelberg 2005.
 5. Canard S., Gouget A., Divisible e-cash systems can be truly anonymous, [w:] Advances in Crypto- logy - Proceedings of EUROCRYPT 2007, Springer, Berlin-Heidelberg 2007.
 6. Chaum D., Blind signatures for untraceable payments, [w:] Advances in Cryptology - Proceedings of CRYPT0' 82, Plenum Press, New York 1983.
 7. Christin N., Traveling the Silk Road: A measurement analysis of a large anonymous online marketplace, Technical Report CMU-CyLab-12-018, Carnegie Mellon University 2012.
 8. Chu P., Virtual currency: regulation and taxation issues, "e-commerce law and policy", 2008, nr 11.
 9. Dai W., b-money, 1998, http://www.weidai.com/bmoney.txt (dostęp: 25.06.2013).
 10. Dingledine R., Mathewson N., Syverson P., Tor: The second-generation onion router, [w:] Proceedings of 13th USENIX Security Symposium, USENIX Association, San Diego 2004.
 11. European Central Bank, Virtual currency shemes, Frankfurt am Main 2012.
 12. Everaere P., Simplot-Ryl I., Traoré I., Double spending protection for e-cash based on risk management, [w:] M. Burmester, G. Tsudik, S. Magliveras, I. Ilić (eds.), Information Security, Springer, Berlin- Heidelberg 2011.
 13. Gowrisankaran G., Stavins J., Network externalities and technology adoption: Lessons from electronic payments, "RAND Journal of Economics" 2004, no. 35(2).
 14. Grinberg R., Bitcoin: An innovative alternative digital currency, "Hastings Science & Technology Law Journal" 2011, no. 4(1).
 15. Hout M.C.V., Bingham T., "Silk Road", the virtual drug marketplace: A single case study of user experiences, "International Journal of Drug Policy" 2013.
 16. Nakamoto S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, http://bitcoin.org/bitcoin.pdf (dostęp: 25.06.2013).
 17. Ober M., Katzenbeisser S., Hamacher K., Structure and anonymity of the Bitcoin transaction graph, "Future Internet" 2013, no. 5(2).
 18. Okamoto T., An efficient divisible electronic cash scheme, [w:] Advances in Cryptology - Proceedings of CRYPT0' 95, Springer, Berlin-Heidelberg 1995.
 19. Reid F., Harrigan M., An analysis of anonymity in the Bitcoin system, [w:] Y. Altshuler, Y. Elovici, A.B. Cremers, N. Aharony, A. Pentland (eds.), Security and Privacy in Social Networks, Springer, New York 2013.
 20. Rochet J.-C., Tirole J., Platform competition in two-sided markets, "Journal of the European Economic Association" 2003, no. 1(4).
 21. Ron D., Shamir A., Quantitative analysis of the full Bitcoin transaction graph, 2012, eprint.iacr.org/2012/584.pdf (dostęp: 25.06.2013).
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu