BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzka Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Inicjatywy międzynarodowe w kierunku poprawy przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu finansowego
International Initiatives Towards Transparency and Security of International Financial Flows
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (17), s. 103-117, bibliogr. 16 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Ochrona obrotu gospodarczego, Przejrzystość finansów, Przejrzystość, Polityka podatkowa
Protection of economic activity, Transparency of finance, Transparency, Tax policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z optymalnym zakresem ustawodawstwa regulującego międzynarodowe przepływy finansowe. Dobrze zaprojektowane rozwiązania prawne pozwalają na utworzenie stabilnego i bezpiecznego klimatu inwestycyjnego - z jednej strony wspierając wolność inwestycji i wzmacniając pozycję konkurencyjną danego terytorium, z drugiej strony umożliwiając skuteczną walkę z niekorzystnymi zjawiskami oszustw finansowych i uchylania się od opodatkowania. W artykule przedstawiono zagrożenia związane z brakiem regulacji przepływów kapitałowych, a także konsekwencje zbytniej kontroli i nadmiaru surowych rozwiązań podatkowych. Zaprezentowano również inicjatywy państw rozwiniętych, zmierzające do zabezpieczenia narodowych systemów podatkowych przed utratą wpływów fiskalnych na skutek szkodliwych praktyk podatkowych, a także do poprawy przejrzystości obrotu finansowego oraz bezpieczeństwa na rynkach międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is the presentation of the main issues related to the optimal level of legislation governing the international financial flows. Well-designed regulations enhance the creation of stable and secure investment climate. On the one hand the rules support the freedom of investment and strengthen the competitive position of the territory. On the other they allow the effective fight against financial frauds, tax evasion and the erosion of the tax base. The paper analyses the risks associated with the lack of regulation of capital flows, as well as the consequences of too strict controls and excessive tax rules. It also presents international initiatives of developed countries, aimed both at securing the national tax systems against the loss of tax revenue due to harmful tax practices, and at improving financial market transparency and the security of international markets.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. An introduction to the FATF and its work, FATF/OECD 2010, www.fatf-gafi.org (dostęp: 25.02.2013).
 2. Brodzka A., Garufi S., The era of exchange of information and fiscal transparency: The use of soft law instruments and the enhancement of good governance in tax matters, "European Taxation", vol. 52, IBFD, 2012.
 3. Broszkiewicz J., Dobre rządy w Unii Europejskiej, Europrojekty.pl, nr 3/II, luty 2011.
 4. Can Offshore Keep a Secret, Lowtax Intelligence Report, 2006.
 5. Famulska T., Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 6. FATF Annual Review of Non-Cooperative Countries and Territories 2005-2006, FATF Annual Review, Załącznik nr 1, 23.06.2006.
 7. Gilmore W., Brudne pieniądze, PWE, Warszawa 1999.
 8. Grzymała M., Jeśkiewicz Ł., Wykorzystanie rajów podatkowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym, [w:] Ł. Ziółek (red.), Międzynarodowe planowanie podatkowe, Difin, Warszawa 2007.
 9. Jasiński W., Przeciw szarej strefie; nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Poltext, Warszawa 2001.
 10. Owsiak S., Finanse publiczne, Teoria i praktyka, Warszawa 1999.
 11. Pranie brudnych pieniędzy, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Posiedzenie Nadzwyczajne na temat Światowego Problemu Narkotykowego, Nowy Jork, 8-10.06.1998.
 12. The 2001 National Money Laundering Strategy, US Department of Treasury, The Office of Enforcement, wrzesień 2001.
 13. The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes - Information Brief, OECD, 10.12.2012.
 14. The shirts off their backs - How tax policies fleece the poor, Christian Aid Report, wrzesień 2005.
 15. The World of Offshore and its Future, Lowtax Intelligence Report, 2006.
 16. Towards Global Tax Cooperation - Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices, OECD Report, 2000.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu