BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczek Wojciech
Title
Chiny jako rynek eksportu Unii Europejskiej
Source
Wspólnoty Europejskie, 2010, nr 4 (203), s. 2-8, tab., wykr.
Keyword
Handel międzynarodowy, Eksport, Ożywienie gospodarcze
International trade, Export, Economic revival
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Chiny, Polska
China, Poland
Abstract
O wymianie handlowej z Chinami zwykło się pisać przede wszystkim w kontekście ekspansji chińskich towarów na światowych rynkach, głębokiej nierównowagi obrotów z krajami rozwiniętymi czy też zarzutów nie zawsze uczciwej konkurencji w eksporcie. Mniej zauważana, zwłaszcza do 2009 r., pozostawała rosnąca rola Chin jako importera. W 2009 r. Chiny stały się obok USA drugim największym (indywidualnym) importerem towarów, wyprzedzając Niemcy. Przypadało na nie 8,0% światowego importu, podczas gdy na USA - 12,7%. Był to wynik najszybszego wzrostu importu na świecie. W latach 2000-2008 wartość chińskiego importu rosła średnio o 19,4% rocznie (a więc tylko niewiele wolniej niż eksportu, który w tym czasie zwiększał się w tempie 20,4%). W okresie światowej recesji (lata 2008-2009) rynek chiński odegrał ważną rolę amortyzatora szoków związanych z załamaniem się międzynarodowych obrotów handlowych. Szczególnie widoczne było to w 2009 r., kiedy Chiny, jako jedyna spośród największych gospodarek świata, zwiększyły wolumen importu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu