BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczuk-Zawiła Marzenna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Przewodnictwo Polski w radzie Unii Europejskiej - przygotowania i priorytety
Poland's Presidency in the Council of the European Union - Arrangements and Priorities
Source
Wspólnoty Europejskie, 2010, nr 4 (203), s. 8-18, tab.
Keyword
Prezydencja w Unii Europejskiej, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Presidency of the European Union, Economic and political integration of Europe
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Korea Południowa
Poland, South Korea
Abstract
Już niespełna za rok, 1 lipca 2011 r., Polska stanie na czele Rady Unii Europejskiej (RUE) i przez sześć miesięcy będzie przewodniczyć jej pracom. Pełnienie tej roli jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego Unii niezależnie od jego wielkości, potencjału czy stażu w ugrupowaniu, a jednocześnie dużym przedsięwzięciem politycznym i sprawdzianem sprawności. Polska będzie czwartym nowym państwem członkowskim przewodniczącym Radzie - po Słowenii, Czechach i Węgrzech, i czwartym państwem UE (po Hiszpanii, Belgii i Węgrzech), pełniącym tę funkcję po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (TL). Z państw członkowskich, które będą tworzyć tzw. trio, Polska obejmie przewodnictwo jako pierwsza - przed Danią i Cyprem. (fragment tekstu)

From 1 July 2011, Poland will hold the Presidency in the Council of the European Union (CEU). It will be the fourth New Member State to chair the Council and the fourth Member State presiding the CEU under the Treaty of Lisbon. It will preside as the first state of the pre-established "trio" group, that is Poland-Denmark-Cyprus. Poland initiated its preparations for the Presidency almost two years ago. The first step was setting up the office of Government Plenipotentiary for the Preparation of Governmental Administrative Bodies and Poland's Presidency of the CEU (15 July 2008) and next the adoption of the Programme of the preparations for the Presidency in the CEU (13 January 2009). The programme has defined actions that should be taken between 2009 and 2011 in order to prepare Poland efficiently for the EU Presidency. The article presents the main features of the new form of Presidency implemented by the Treaty of Lisbon, key tasks ahead of countries presiding the CEU and the state of Poland's preparations to efficiently carry out these tasks. In July 2010, Poland's cabinet adopted a preliminary list of priorities for Poland's CEU presidency, which included the EU budget for 2014-2020. Special attention (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Jaskulski, Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, (w:) "Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej - doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski", Z. Czachór, M. J. Tomaszyk (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD U AM, Poznań 2009, s. 48.
  2. K. Smyk, Prezydencja w Traktacie z Lizbony: główne postanowienia i wnioski dla Polski, "Biuletyn analiz UKIE", listopad 2009, nr 22, s. 23.
  3. J. J. Węc, Rola prezydencji rotacyjnej po wejściu w życie traktatu z Lizbony, http://ec.europa.eu/cgi-bin/etal.pl (29.04.2010).
  4. K. A. Wojtaszczyk, Prezydencja w Unii Europejskiej z perspektywy Traktatu Lizbońskiego, (w:) "Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej", K. A. Wojtaszczyk (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 11-14.
  5. Por. T. G. Grosse, Przygotowania do polskiej prezydencji w UE: między rywalizacją wyborczą a szansą modernizacji polskiej administracji?, (w:) "Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej", op. cit., s. 69-71.
  6. G. Gromadzki, Jaka Prezydencja? Uwagi po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, "Analizy i opinie" Instytut Spraw Publicznych, nr 109, czerwiec 2010, s. 2.
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu