BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palarz Henryk (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach)
Title
Dwuetapowa weryfikacja taryf dla wody i ścieków przez gminę
Two-stage Review of Tariffs for Water and Sewage by the Municipality
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 6, s. 34-42, przypisy
Keyword
Gospodarka wodno-ściekowa, Gmina, Samorząd terytorialny, Opłaty za odprowadzanie ścieków
Water and wastewater management, District, Local government, Fees for wastewater discharge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zasadniczo przyznaje jedynie wójtowi kompetencję do weryfikowania taryf dla wody i ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Faktycznie jednak - na co zwraca uwagę autor - rada gminy, korzystając z uprawnienia do kontroli działalności wójta, posiada wystarczające instrumenty do samodzielnego badania poprawności sporządzenia taryf i podjęcia w tym zakresie stosownej uchwały; w szczególności treść uchwały nie musi odpowiadać przedłożonemu przez wójta projektowi. (abstrakt oryginalny)

Pursuant to Article 39, para. 4 of the Act on Municipal Self-Covernment, the municipal council may authorize the executive body of an auxiliary unit, as well as the authorities of the units and entities referred to in Article 9, para. 1 to deal with individual public administration cases. Municipalities are facing the challenge of organizing the waste management system as a result of the amendment to the Acton the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities. In this article, the author addresses the most problematic issues related to the authorization by the municipal council of the management board of a municipal company to issue individual decisions specified in the Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. www.gdansk.pl/plik,33962.html
  2. http://orzeczenia.nsa.gov.pl
  3. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1999, s. 1166.
  4. B. Wierzbowski (red.), Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Bydgoszcz 2006, s. 246.
  5. T. Płonka, Taryfy za wodę i ścieki, "Wodociągi. Kanalizacja" 2011/10.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu