BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewska Ewa, Purificación Galindo Villardón Maria
Title
Wnioski z analizy głównych składowych dla modelu Lee-Cartera - populacja Polski i Hiszpanii
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 31, s. 187-198, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Keyword
Struktura umieralności, Model Lee-Cartera, Struktura ludności, Analizy głównych komponentów
Structure of mortality, Lee-Carter model, Population composition, Principal Component Analysis (PCA)
Note
streszcz., summ.
Country
Hiszpania, Polska
Spain, Poland
Abstract
Model Lee-Cartera jest obecnie szeroko stosowany w prognozowaniu śmiertelności oraz tworzeniu dynamicznych tablic trwania życia. Podstawową postać modelu Lee-Cartera można rozumieć jako model analizy głównych składowych (ang. Principal Component Analysis) ograniczony do pierwszej składowej. Stosowanie modelu uproszczonego wymaga jednak sprawdzenia, czy model w wystarczającym stopniu opisuje zmienność danych dla danej populacji, a także jaką część zmienności wyjaśniłyby kolejne składowe modelu. Artykuł przedstawia wnioski dotyczące zastosowania metody głównych składowych do analizy centralnego natężenia umieralności m(x, t) populacji kobiet i mężczyzn w Polsce, a także w celach porównawczych - w Hiszpanii(abstrakt oryginalny)

Lee-Carter model is currently widely used in mortality forecasting and construction of dynamic life tables. Basic Lee-Carter model can be understood as Principal Component Analysis model with only one - first component. Using basic model formula requires verification what part of total variability is captured and also defining what part of variability would be explained by additional components. The article presents conclusions regarding application of Principal Component Analysis to data about central death rate m(x, t) of population of males and females in Poland and additionally in Spain, for the purpose of comparison.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bijak J., Wieckowska B. (2008), Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy przecietnego dalszego trwania zycia uzyskanej metoda Lee i Cartera, wydanie specjalne "Wiadomosci Ubezpieczeniowych", PIU.
 2. Booth H., Maindonald J., Smith L. (2002), Age-time interactions in mortality projection: Applying Lee-Carter to Australia, Working Papers in Demography, no. 85.
 3. CMI Comitte (2007), Stochastic projection methodologies: Lee-Carter model features, example results and implications, Continuous Mortality Investigation Reports, no. 25.
 4. Debón Aucejo A., Montes Suay F., Sala Garrido R. (2009), Tablas de mortalidad din´amicas para Espana. Una aplicación a la hipoteca inversa, Universitat Valencia.
 5. Denkowska S., Papiez M. (2009), The Analysis of Mortality Changes in Poland and Selected European Countries in the Period 1960-2000, XXVI IUSSP International Population Conference.
 6. Dylewska E., Galindo Villardón M.P. (2011), Aplicación del modelo de Lee-Carter para la construcción de tablas de mortalidad din´amicas para Polonia y Espana, Universidad de Salamanca
 7. Girosi F., King G. (2007), Understanding the Lee-Carter Mortality Forecasting Method, working paper, Harvard University.
 8. Jolliffe I.T. (2002), Principal Component Analysis, 2nd ed., Springer, New York.
 9. Lee R.D., Carter L.R. (1992), Modeling and Forecasting U.S. Mortality, " Journal of the American Statistical Association", vol. 87 (419).
 10. Pearson K. (1901), On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space, "Philosophical Magazine", vol. 2 (6).
 11. Rossa A. (2009), Dynamiczne tablice trwania zycia oparte na metodologii Lee-Cartera i ich zastosowanie do obliczania wysokosci swiadczen emerytalnych, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica, 231.
 12. Szadkowska-Stanczyk I., Hanke W., Gdulewicz T. (1991), Analiza umieralnosci populacji w wieku produkcyjnym w Polsce, cz. 2, Udział głównych przyczyn zgonów w rosnacej umieralnosci mezczyzn i kobiet, "Medycyna Pracy", nr 42 (1), s. 43-49.
 13. Vicente Villardón J.L. (2010), Metódos cl´asicos, M´aster en An´alisis Avanzado de Datos Multivariantes, Universidad de Salamanca.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu