BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Decewicz Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Modele Markowa w analizie dynamiki zróżnicowania regionalnego dochodu w krajach UE
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 75-88, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Konwergencja, Modele Markowa, Zróżnicowanie regionalne, Efekty przestrzenne
Convergence, Markov models, Regional diversity, Spatial effects
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza zróżnicowania regionalnego dochodu w krajach Unii Europejskiej za pomocą modeli Markowa, przy uwzględnieniu powiązań przestrzennych. W badaniu wykorzystuje się informacje dotyczące poziomu PKB per capita w odniesieniu do średniej europejskiej, pochodzące z banku danych regionalnych Eurostatu. Analiza obejmuje zróżnicowanie regionalne PKB w kolejnych latach, badanie efektów przestrzennych oraz dynamikę rozkładu PKB. Ostatni cel jest realizowany przy użyciu modelu Markowa, którego stany odpowiadają wyodrębnionym na podstawie rozkładu dochodu per capita charakterystykom regionów. Oszacowanie macierzy przejścia umożliwia wnioskowanie na temat dynamiki rozkładu dochodów w kolejnych okresach oraz konwergencji regionalnej. Rozszerzenie podstawowego modelu Markowa polega na uwzględnieniu efektów przestrzennych, a więc oddziaływań sąsiadów na dynamikę danego regionu, poprzez zastosowanie modelu niejednorodnego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis of income distribution dynamics by means of Markov models with covariates referring to spatial or time nature factors. Markov models applied for GDP per capita distribution dynamics in European regions from 1999 to 2008 show strong tendency to stay in the same class of GDP level in succeeding years and a very slow convergence to limit distribution. Markov models with spatial and time effects prove positive impact of neighbours' welfare on probability of moving up to higher states and general time increasing tendency to move to higher states.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fingleton B., Specification and testing of Markov chain models: an application to convergence in the European Union, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1997, vol. 59 (3), s. 358-403.
  2. Kalbfleisch J., Lawless J., The Analysis of Panel Data under a Markov Assumption, "Journal of the American Statistical Association" 1985, vol. 80 (392), s. 863-871.
  3. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu, Warszawa 2006.
  4. Le Gallo J., Space-time analysis GDP disparities cross European regions: a Markov chain approach, "International Regional Science Review" 2004, vol. 27, s. 138-163.
  5. Lopez-Bazo E., Vaya E., Mora A. J., Surhach J., Regional economic dynamics and convergence in European Union, "The Annals of Regional Science" 1999, vol. 33, s. 343-370.
  6. Magrini S., The evolution of income disparities among the regions of the European Union, "Regional Science and Urban Economics" 1999, vol. 29 (2), s. 257-281.
  7. Quah D. T., Empirics for Stratification, Polarization, and Convergence Clubs Growth and Distribution, "Journal of Economic Growth" 1997, vol. 2, s. 27-59.
  8. Rey S. J., Spatial empirics for regional economic growth and convergence, "Geographical Analysis" 2001, vol. 33 (3), s. 195-214.
  9. Siverman B. W., Density estimation for statistics and data analysis, Chapman and Hall, London 1986.
  10. Wójcik P., Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, t. 2 (32), s. 41-60.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu