BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajewski Krzysztof (Narodowy Bank Polski), Pawłowska Małgorzata (Narodowy Bank Polski), Rogowski Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Relacje firm z bankami w Polsce. Wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 89-105, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Bankowość relacyjna, Dane panelowe, Kredyt bankowy
Relationship banking, Panel data, Bank credit
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
KCelem badania była identyfikacja czynników, które istotnie wpływają na relacje między bankami a firmami w Polsce, utożsamiane tutaj z bankowością relacyjną (bank-firm relationships). Wyniki analizy empirycznej wykazały, że polskie firmy chętnie budują relacje z jednym bankiem. Dodatkowo wyniki modelu ekonometrycznego pozwoliły sprawdzić szereg hipotez dotyczących determinant bankowości relacyjnej w Polsce pod względem cech firm, kredytujących je banków, a także otoczenia makroekonomicznego. W kontekście sektora finansowego zweryfikowano wpływ konkurencji w sektorze bankowym, konkurencji ze strony rynku kapitałowego oraz rozwoju sektora bankowego. Zbadano również wpływ cyklu koniunkturalnego na bankowość relacyjną w Polsce. W badaniu wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdawczości bankowej oraz innych źródeł (GUS, Monitor Polski B). (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to investigate relations between banks and non-financial corporations in Poland (which are here considered as relationship banking). Empirical results show that Polish companies are mostly willing to build relations with one bank only. Econometric panel logit methods have also been used to test how different factors affect bank-firm relationships. Three main groups of factors have been investigated: firm's characteristics (i.e. size, profitability, investment and R&D activity, funding structure), financial sector's characteristics (i.e competition in the banking sector) and macroeconomic conditions. National Bank of Poland's large credit database (credit register) and financial statements of nonfinancial companies have been the main source of data used in the study. Other aggregated data (including data from Warsaw Stock Exchange and National Bank of Poland) have also been used.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Berger A. N., Udell G. F., Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance, "Journal of Business" 1995, vol. 68, s. 351-381.
 2. Bhattacharya S., Chiesa G., Proprietary information, financial intermediation and research incentives, "Journal of Financial Intermediation" 1995, vol. 4, s. 328-357.
 3. Bolton P., Scharfstein D. S., Optimal Debt Structure and the Number of Creditors, "The Journal of Political Economy" 1996, vol. 104 (1), s. 1-25.
 4. Boot A. W. A., Relationship Banking: What Do We Know, "The Journal of Financial Intermediation" 2000, vol. 9, s. 7-25.
 5. Boot A. W. A., Thakor A. V., Can relationship Banking Survive Competition?, "The Journal of Finance" 2000, vol. 55 (2), s. 679-713.
 6. Cosci S., Meliciani V., Multiple Banking Relationships: Evidence from the Italian Experience, "Manchester School Supplement" 2002, vol. 70, s. 37-54.
 7. Detragiache E., Garella P., Guiso L., Multiple versus Single Banking Relationships: Theory and Evidence, "The Journal of Finance" 2000, vol. 55 (3), s. 1133-1161.
 8. Diamond D., Financial intermediation and delegated monitoring, "Review of Economic Studies" 1984, vol. 51, s. 393-414.
 9. Elsas R., Empirical determinants of relationship lending, "Journal of Financial Intermediation" 2005, vol. 14, s. 32-57.
 10. Gajewski K., Pawłowska M., Rogowski W., Relacje firm z bankami w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej, "Materiały i Studia" NBP, 2012.
 11. Memmel C., Schmieder C., Stein I., Relationship Lending - Empirical Evidence for Germany, Discussion Paper, no. 14, Deutsche Bundesbank, 2007.
 12. Memmel C., Schmieder C., Stein I., When Do Companies Choose Relationship Lender, When Do They Switch?, Deutsche Bundesbank, mimeo, 2008.
 13. NBP, Raport o rozwoju sektora finansowego w Polsce, 2010.
 14. NBP, Raport o rozwoju sektora finansowego w Polsce, 2011.
 15. Neuberger D., Rathke S., Microenterprises and Multiple Bank Relationships: Evidence from a Survey among Professionals, "Thuenen-Series of Applied Economic Theory", no. 61, University of Rostock, Institute of Economics, 2006.
 16. Ogawa K., Sterken E., Tokutsu I., Bank control and the number of bank relations of Japanese firms, Working Paper, no. 1589, CESifo, 2005.
 17. Ongena S., Smith D. C., Bank Relationships: A Survey, w: The Performance of Financial Institutions, red. P. Haker, S. A. Zenios, Cambrige University Press, London 2000, s. 221-258.
 18. Ongena S., Smith D. C., What Determines the Number of Bank Relationships, "Journal of Financial Intermediation" 2000, vol. 9, January, s. 26-56.
 19. Petersen M. A., Rajan R. G., The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data, "The Journal of Finance" 1994, vol. 49 (1), s. 3-37.
 20. Petersen M. A., Rajan R. G., The Effect of Credit Competition on Lending Relationships, "The Quarterly Journal of Economics" 1995, vol. 110 (2), s. 406-443.
 21. Presbitero A. F., Zazzaro A., Competition and Relationship Lending: Friends or Foes?, Working Paper, no. 3103, CESifo, 2010.
 22. Rajan R. G., Why Banks Have a Future: Towards a New Theory of the Commercial Bank, "Journal of Applied Corporate Finance" 1996, vol. 9 (2), s. 114-128.
 23. Tymoczko I., Pawłowska M., Uwarunkowania dostępności kredytu bankowego - analiza, "Bank i Kredyt" 2007, nr 38 (6), s. 47-68.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu