BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałecki Maciej
Title
Hipoteza neutralności pieniądza w Polsce i w strefie euro
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 121-138, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Keyword
Strefa euro, Metoda najmniejszych kwadratów, Cykl koniunkturalny, Modele panelowe
Eurozone, Least squares method, Business cycles, Panel model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy testowania długookresowej hipotezy neutralności pieniądza (LRN) dla Polski i dla strefy euro. Do tego celu zostały użyte: test ADF, strukturalny model VAR (SVAR), skumulowane odpowiedzi funkcji na impuls. W badaniu łącznym dla Polski i strefy euro wykorzystano test Ima, Pesarana i Shina (IPS) oraz test Levin-Lin-Chu oraz dynamiczne modele panelowe estymowane przy pomocy jednostopniowego estymatora GMM pierwszych różnic Arellano i Bonda (FDGMM1)(abstrakt oryginalny)

This article relates testing of Long-Run Monetary Neutrality (LRN) for Poland and Euro Area. To do this taken: ADF test, Structural VARs, Cumulated Impulse Response Functions (IRFs). In research of Euro Area were used Im, Pesaran and Shin test (IPS) and Levin-Lin-Chu test as well as panel models which were estimated using weighted least squares method estimator.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Belka M., Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów, "Bank i Kredyt" 1993, nr 5-6, s. 2-8.
  2. Brzoza-Brzezina M., Kłos B., Kot A., Łyziak T., Hipoteza neutralności pieniądza, "Materiały i Studia" NBP, z. 142, Warszawa 2002, s. 5-13.
  3. Dańska-Borsiak D., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
  4. King R. G., Watson M. W., Testing Long-Run Neutrality, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly" 1997, vol. 83/3, Summer, s. 69-98.
  5. Lucas R. E., Understanding Business Cycles, Business Cycle Theory, red. F. E. Kydland, Edward Elgar Publishing Limited, Aldershot 1995, s. 85-107.
  6. Skrzypczyński P., Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, "Materiały i Studia" NBP, z. 252, Warszawa 2010, s. 12-13.
  7. https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ACE- 10&paper_id=107 [dostęp 12.04.2013].
  8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostęp 11.04.2013].
  9. https://www.ecb.int/stats/money/aggregates/aggr/html/index.en.html [dostęp 11.04.2013].
  10. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/miary.html [dostęp 10.04.2013].
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu