BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosmalski Roman
Title
Effizienz der Bezchäftigungsstrukturen in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Beritrag zur Verwendung der DEA - Methods
Efficiency of Employment Structures in chosen Countries of the European Union. Cause for Application of DEA Methods
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 51, s. 5-25, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Struktura zatrudnienia, Rozwój gospodarczy, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Employment structure, Economic development, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
Zsfg., summ.
Abstract
In the article an attempt is made to examine the connection between the structure of employment and the level of socio - economic development in chosen countries of the EU. The employment structure has been described according to the so - called three - sector theory, according to which countries or regions at the higher stages of development are typified by a relatively high share of the services sector, very low share of the agricultural sector and a moderate share of the industrial sector in the employment structure. The examination applies the concept of measurement of relative effectiveness used in the method of Data Envelopment Analysis. The results obtained confirmed the hypothesis, that the process of inter - sector redeployment in employment structure in the direction of the developed structures in the highly developed countries of the EU causes improvement of socio - economic development efficiency. The relatively low indicator of technical efficiency in the countries of Central Eastern Europe is to a significant degree the consequence of a large share of low productive sectors in the employment structure and primarily agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Guzik B., Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  2. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  3. Jajuga K., Ekonometria, metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław2002.
  4. Karlof B., Ostbom S., Benchmarking, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
  5. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
  6. Mielnik M., Ławrynowicz M., Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA, Narodowy Bank Polski, "Bank i Kredyt" 2002, nr 5.
  7. Pawłowska M., Konkurencyjność i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, Warszawa 2005.
  8. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1689-9385
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu