BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brańka Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast
The Possibility of Identification and Measurement of Marketing Activity in Polish Cities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 23-30, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Samorząd terytorialny, Miasto, Marketing miejski
Local government, City, City marketing
Note
streszcz., summ..
Abstract
W początkowej części artykułu wybrane definicje marketingu terytorialnego posłużyły do ukazania jego istoty, w wyniku czego wskazano elementy koncepcji wymagające precyzyjnego zdefiniowania na potrzeby przeprowadzenia badań empirycznych umożliwiających pomiar aktywności marketingowej miast. W dalszych częściach pracy dokonano analizy takich elementów koncepcji marketingu terytorialnego, jak cel, podmiot, adresaci i instrumenty oddziaływania. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące sposobów operacjonalizacji pojęcia marketingu terytorialnego na potrzeby porównawczych badań aktywności marketingowej polskich miast. (abstrakt oryginalny)

In the paper chosen definitions of place marketing were introduced to refl ect the core of this concept. Furthermore the author conducted an analysis of the following elements of place marketing: aim, subject, target markets and instruments of marketing actions. The summary of the paper comprises recommendations on place marketing defining. These conclusions were aimed at allowing execution of comparative research on marketing activity of major Polish cities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balderjahn I. (2000), Standortmarketing, Lucius & Lucius, Stuttgart.
 2. Brańka S. (2011), Mieszkańcy jako adresat działań marketingowych władz samorządowych, "Studia Ekonomiczne i Regionalne" t. 4, nr 1, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 3. Domański T. (1997), Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 4. Elizagerate V. de (2008), Marketing de ciudades: Estrategias para el desarrollo de ciudades attractivas y competitivas en un mundo global - 2.a edición, Ediciones Pirámide y ESIC Editorial, Madrid.
 5. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Kornak A.S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 7. Lemańska M. (2011), Miasta coraz lepiej się promują, "Rzeczpospolita" z 5.07.
 8. Ostrowska K. (2010), Samorządy: więcej na promocję, "Rzeczpospolita" z 15.10.
 9. Socha R. (2012), PR z PRL, "Polityka" z 7.03.
 10. Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wyd. 4 poszerz., Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95, art. 7.
 12. Żabiński L. (2002), Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach dyscyplinarnych, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu