BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fic Daniel (Uniwersytet Zielonogórski), Fic Maria (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Instytucjonalizacja internacjonalizacji współpracy regionów
Institutionalisation of Internationalisation of Regional Cooperation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 41-47, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Internacjonalizacja, Współpraca regionalna
Internationalization, Regional cooperation
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstract
W artykule przedstawiono instytucjonalne regulacje współpracy regionalnej w Unii Europejskiej. Przedstawiono specyfikę podejścia instytucjonalnego. Scharakteryzowano unijne regulacje współpracy regionów. Podkreślono znaczenie sieci we współpracy regionalnej oraz na przykładzie województwa lubuskiego przedstawiono regiony partnerskie i główne korzyści, jakie osiąga województwo ze współpracy. (abstrakt oryginalny)

Institutional regulations of regional cooperation in the European Union (EU) are presented in this paper. It discusses cooperation network between the regions and characteristics of institutional approach. It includes an over view of the EU rules of regional cooperation. It shows the importance of regional cooperation and more specifically it presents the partner regions and benefits from regional cooperation on the example of the lubuskie voivodoship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Axelrod R. (1984), The Evolution of Cooperation, New York.
 2. Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 3. Bennet R.J. - znawca reform samorządowych, publikuje na stronach Local Government and Public Service Reform Initiative, www.lgi.osi.hu.
 4. Cox R.W., Jacobson H.J. (1973), The Anatomy of Influence: Decision making in International Organization, New Haven.
 5. Europejska współpraca terytorialna: budowanie mostów między ludźmi (2011), Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, wrzesień.
 6. Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (1994), GUS, Warsaw-Jelenia Góra.
 7. Greenwood J. (1997), Representing Interests in the EU, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 8. Haas P. (1992), Knowledge, Power and International Policy Coordination, Sonderheft der Zeitschrift "International Organization" Nr. 46.
 9. Keohane R.O. (1984), After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, N.J.
 10. Kołodziejski M., Szmigiel K. (2004), Międzynarodowa Współpraca Transgraniczna i Międzyregionalna w  Kontekście Polityki Regionalnej Państwa na lata 2007-2013, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej w MGiP, Centrum Rozwoju Lokalnego, Warszawa.
 11. Milner H. (1992), International Theories of Cooperation among Nations. Strengths and Weaknesses, "World Politics" no. 44.
 12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl.
 13. Peters R. (2009), Musimy zbliżyć Europę do ludzi i ludzi do Europy, Komisja Europejska DG AGRI, Podkomitet LEADER, listopad.
 14. Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/19, 31.07.2006, PL.
 15. Sapała M. (2005), Rola władz terytorialnych w Unii Europejskiej. Formy reprezentacji interesów na forum europejskim, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 16. Statut Związku Gmin Zachodnich, Dziennik Urzędowy Województwa Zielonogórskiego z 25 marca 1991, nr 4.
 17. Uchwała LII/525/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego, www.lubuskie.pl/uploads/pliki (dostęp 25.01.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu