BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszkiewicz Aleksandra (Politechnika Łódzka)
Title
Ewaluacja w samorządach lokalnych
Evaluation in Local Self-Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 67-73, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Ewaluacja, Zarządzanie gminą, Fundusze unijne, Samorząd terytorialny
Evaluation, District management, EU funds, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Tematem artykułu jest praktyka ewaluacyjna w gminach. Wyniki badań przeprowadzonych wśród gmin w województwie łódzkim wskazują na niski poziom zastosowania ewaluacji. Przyczyn można upatrywać w niskim poziomie wiedzy o ewaluacji oraz ogólnie niewielkim zaangażowaniu w ocenę realizacji działań publicznych w samorządach lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the practice of evaluation in local self-governmental units (gmina). The results of the survey realized in Łódź region show the low level of evaluation practice. The main reasons of this may be alow level of knowledge about evaluation as well as a weak commitment to the appraisal of public interventions at local levelin general. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chelimsky E. (1997), The Coming Transformations in Evaluation, w: Evaluation for the 21st century - a handbook, red. E. Chelimsky, W.R. Shadish, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 2. Grzywa M., Łukasiewicz K., Perek-Białas J., Worek B. (2008), Ewaluacja w samorządzie lokalnym - perspektywy i możliwości, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej; Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków.
 3. Januszkiewicz A. (2012), Rozwój potencjału ewaluacyjnego w regionalnych jednostkach samorządowych w Polsce, "Miscellanea Oeconomicae - Studia i Materiały" vol. 1.
 4. Mackay K. (1999), Evaluation Capacity Development - A Diagnostic Guide and Action Framework, ECD Working Papers no. 6, The World Bank Operations Evaluation Department.
 5. Mackey K. (2007), How to Build Monitoring and Evaluation Systems to Support Better Government, The World Bank - Independent Evaluation Group.
 6. Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. red. (2008), Teoria i praktyka ewaluacji interwenci publicznych - podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 7. Patton M. (1997), Utilisation-Focused Evaluation, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 8. Rist R.C., Boily M.H., Martin F. (2011), Evaluation Capacity Building - A Conceptual Framework, w: Infl uencing Change - Building Evaluation Capacity to Strengthen Governance, red. R.C. Rist, M.H. Boily, F. Martin, The World Bank, Washington D.C.
 9. Rossi P.H., Lipsey M.W., Freeman H. (2004), Evaluation - A Systematic Approach, Sage Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 10. Scriven M. (1991), Evaluation Thesaurus, Fourth edition, Sage Publications, Newbury Park-London-New Delhi.
 11. Shaw I.F., Greene J.C., Mark Melvin M.M. (red.) (2007), The Handbook of Evaluation, Sage Publications, Newbury Park-London-New Delhi.
 12. Toulemound J. (1999), Incentives, Constrains and Culture-building as Instruments for the Development of Evaluation Demand, w: Building Effective Evaluation Capacity - Lessons From Practice, red. R. Boyle, D. Lemaire, R.C. Rist, Transaction Publishers.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu