BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaremko Małgorzata (Urząd Gminy Tarnowo Podgórne), Cierpiszewski Oskar (Urząd Gminy Tarnowo Podgórne)
Title
Definiowanie zadań w gminach na przykładzie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
Defining Tasks by Communities. The Case of Tarnowo Podgórne Office
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 75-82, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Kontrola zarządcza, Zarządzanie gminą, Samorząd terytorialny
Management control, District management, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konieczność definiowania zadań przez jednostki sektora finansów publicznych wynikająca ze standardów kontroli zarządczej stanowi pewne wyzwanie. Z jednej strony zakres zadań poszczególnych gmin określają bezpośrednio przepisy prawa, z drugiej - jednostki mają indywidualne potrzeby i możliwości ich zaspokojenia, działając na podstawie własnych regulacji wewnętrznych i strategii rozwoju. Obowiązek realizacji wszystkich standardów kontroli zarządczej zmusza gminy do przedefiniowania realizowanych zadań z ujęcia ustawowego na zarządcze. Na przykładzie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne autorzy wskazują jedną z dróg dojścia do zdefiniowania zadań realizowanych przez jednostkę samorządową. (abstrakt oryginalny)

TDefining tasks by local governments due to internal control standards seems to be a kind of challenge for them. On the one hand the scope of communities' tasks is derived directly from law, on the other - every community has its own individual needs and the ways to meet them, according to their own domestic directivesanddevelopment strategies. As all communities are bound to respect and implement internal control standards, they must redefine the tasks they undertake and change their structure from legal to executive. The case of TarnowoPodgórne Office presented in the article is an example of how the challenge of redefining community tasks can be managed with. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 78, poz. 483.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, DzU MF nr 15, poz. 84.
  3. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (2012), Ministerstwo Finansów, Warszawa, plik pdf, www.mf.gov.pl (dostęp 6.04.2013).
  4. Uzasadnienie do projektu ustawy o fi nansach publicznych (2008), druk sejmowy nr 1181, Rada Ministrów, Warszawa,plik pdf, orka.sejm.gov.pl (dostęp 6.04.2013).
  5. Uchwała nr LI/483/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia programu "Strategii Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne".
  6. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2013, poz. 594.
  7. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU 2013, poz. 168.
  8. Ustawa z 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  9. Wyrok WSA w Warszawie z 4 sierpnia 2010 r. V SA/Wa 739/10, www.orzeczenia-nsa.pl (dostęp 6.04.2013).
  10. Zarządzenie nr 247/2012 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu