BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Title
Zarządzający ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego
Risk Managers in Territorial Self-Government Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 83-91, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny
Risk management, Public finance, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu omówiono istotę zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń wynikających z międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem (ISO 31000). Następnie określono role osób zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem, wskazując właścicieli ryzyka i menedżerów ryzyka. Kolejno nawiązując do podziału ról w tym zakresie, wskazano osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego. Na koniec scharakteryzowano przede wszystkim działania osób dokonujących identyfikacji i analizy ryzyka w działalności JST. (abstrakt oryginalny)

First of all in the paper are described the principles for managing risk (ISO 31000). There are also identified the tasks of executives and employees involved in managing risk considering risk owners and risk managers. According to that the next step was to describe the role of different persons involved in managing risk in territorial self-government unit. There are also characterized theirs activities especially in risk identification and risk analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Folga J., Redliński T., Słobosz J., Czego potrzeba, aby wprowadzić w firmie zarządzanie ryzykiem, Raport specjalny. Zarządzanie ryzykiem, Stowarzyszenie POLRiSK, www.risklogic.pl/fi les/CFO_Polrisk-raport.pdf (dostęp 29.04.2013).
 2. Jennison B. (2004), Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
 4. Malinowska U. (2011), Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce red. S. Kasiewicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer,Warszawa.
 5. Pijanowski S. (2010), Nowy standard i praktyczne aspekty ERM, "Przegląd Corporate Governence" nr 3.
 6. Raport (2011), Raport II z przeprowadzonego badania benchmarkingowego trzech obszarów zarządzania w  pięciu wybranych urzędach wojewódzkich, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Quality Progress, Poznań 16.05.2011,www.kprm.gov.pl (dostęp 4.04.2013).
 7. Rudnicki R. (2009), Polski rynek pracy dla menedżerów ryzyka - czy w ogóle istnieje?, "Przegląd Corporate Governance"nr 4.
 8. Rudnicki R. (2011), W poszukiwaniu właściciela ryzyka..., "Przegląd Corporate Governance" nr 1.
 9. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240).
 10. Załącznik do komunikatu nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. MF nr 29, poz. 56.
 11. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1814/2011 z 30 listopada 2011 r. Polityka zarządzania ryzykiem w Mieście Stołecznym Warszawie, Rozdział 4. Organizacja zarządzania ryzykiem, www. www.bip.gov.pl (dostęp 26.04.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu