BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klisiński Michał (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.), Szwaja Marcin (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.)
Title
Funkcje narzędzi marketingowych w kreowaniu wizerunku i marki gmin
Role of Marketing Instruments in Creation Brand and Image of Local Municipalities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 93-100, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Marketing terytorialny, Wizerunek miasta, Marka, Samorząd terytorialny, Gmina
Territorial marketing, City image, Brand, Local government, District
Note
streszcz., summ..
Abstract
Tematyka artykułu wpisuje się w szeroko nakreśloną problematykę marketingu terytorialnego. Wyeksponowano w nim zagadnienia związane z opracowaniem i implementacją strategii marki. Autorzy artykułu podejmują również analizę zarządzania wizerunkiem marki w jednostkach samorządu terytorialnego w perspektywie zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym. (abstrakt oryginalny)

The article describe the problem of creation the brand of municipality. Authors the article analyze brand development. It was describe purpose the local government brand strategy. The article presents problems the brand strategy evaluation, and analyze the economic and law aspect of territorial marketing in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. (2001), Strategia marki, PWE, Warszawa.
 2. Barańska-Fischer M., Szymański G. (2011), Rola administracji publicznej w kreowaniu produktu terytorialnego, w: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Girard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 5. Hładkiewicz, Cupiał (2011), Znaczenie marketingu w kreowaniu rozwoju regionu lubuskiego, w: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Izdebski H. (2006), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa.
 7. Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Kleer J. (2008), Samorząd lokalny: trójkąt współdziałania czy konfrontacji, w: Samorząd lokalny - dobro publiczne,red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa.
 9. Kopańska A. (2008), Teoretyczne modele organizacji i finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd lokalny - dobro publiczne, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa.
 10. Langer W. (2001), Zarządzanie marketingowe miastem, w: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i  regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Modzelewski P. (2008), Administracja publiczna jako dobro publiczne, w: Samorząd lokalny - dobro publiczne, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa.
 13. Pomykalski A. (2003), Nowoczesne strategie marketingowe, INFOR,Warszawa 2003.
 14. Rupik K., Planowanie marketingowe w zarządzaniu gminą, w: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. Sobotkiewicz D., Waniowski P. (2006), Marketing - zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Placet, Łódź.
 16. Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Szromnik A. (2011a), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, w: Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 18. Szromnik A. (2011b), Strategia pozycjonowania miast i regionów - wybrane problemy przygotowania i  realizacji, w: Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Sztucki T. (1999), Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu