BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzyńska Katarzyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Zarządzanie marką miasta, siła marki
City Brand Managing, Brand Strength
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 101-112, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Marka, Marketing miejski, Samorząd terytorialny, Pomiar siły
Brand, City marketing, Local government, Power measurement
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano etapy procesu budowania marki, tworzenia wizerunku, tożsamości i pozycjonowania marki oraz podjęto próbę oszacowania siły marki miast - stolic województw. (abstrakt oryginalny)

This paper describes the stages of branding, create a brand identity and brand positioning. It also presents the results of measuring the brand strength of the cities - capitals of regions some of commonly available tools and methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. (2001), Strategia marki, PWE, Warszawa.
  2. Interbrand (2003), Interbrand, Valuating and Managing Brands. The Interbrand Method and its Advantages.
  3. Krall J. (2002), 13 zasad zarządzania marką, "Marketing w Praktyce" nr 2.
  4. Kotler Ph. (1994), Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa.
  5. Kotler Ph. (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
  6. Mruk H., Rutkowski P.I. (2001), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
  7. Simpson J. (2012), 5 Tips for Measuring Brand Strenght, www.transis.com/blog/5-tips-for-measuring- brand-strength/
  8. Smith T. (1996), Accounting for Growth, Century Business, London.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu