BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Mirela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Realizacja celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na przykładzie powiatu goleniowskiego
Attaining Objectives of the Operational Programme Human Capital Presented on the Example of Goleniów District
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 177-186, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Samorząd terytorialny, Powiat
European Social Fund (ESF), Operational Programme Human Capital, Local government, County
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu była prezentacja i ocena wielkości środków będących do wykorzystania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w podziale na priorytety w latach 2007-2013. Część opisowo-teoretyczną opracowano, stosując metodę studiów literaturowych. Wykorzystując metodę analizy porównawczej oraz wybrane metody statystyki opisowej, dokonano oceny wielkości przyznanych środków w podziale na poszczególne priorytety. Ocenę rozszerzono o analizę realizacji celów (inwestycji) w ramach PO KL przez powiat goleniowski w latach 2008-2013. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present and evaluate the funds to be used within the Operational Programme Human Capital divided into priorities in the years 2007-2013. The descriptive and theoretical part of this article was developed using literature studies. The amount of provided funds, within the division into particular priorities, was evaluated using the method of comparative analysis and selected methods of descriptive statistics. This evaluation also includes the analysis of attaining objectives and realization of investments within OP HC by Goleniów District with the division of resources into priorities, at the same time taking the amount of own allocated resources into consideration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "Fundusze Europejskie" - miesięcznik dostępny w internecie, www.fundusze-europejskie.pl.
 2. Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych (2004), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 3. Ogólne zasady wdrażania Funduszy Strukturalnych (2007), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 4. Przygotowanie Polski do uczestnictwa w europejskiej polityce i integracji społecznej (2005), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 5. Przygotowanie Polski do uczestnictwa w europejskiej polityce integracji społecznej (2002), materiały wewnętrzne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 6. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006.
 7. Rozporządzenie Komisji Europejskiej WE 1260/99/WE z 20 grudnia 2003.
 8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej WE 1725/199 z 12 kwietnia 2007.
 9. Rozporządzenie Komisji Europejskiej WE nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006.
 10. Uczestnictwo Polski w europejskiej polityce integracji społecznej (2007), materiały wewnętrzne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 11. "Unia Europejska" (2008), miesięcznik informacyjny dla beneficjentów EFS, nr 12.
 12. www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Finansowanie.
 13. ZPORR 2004-2006. Uzupełnienie Programu (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 14. ZPORR 2007-2013. Uzupełnienie Programu (2007), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu