BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Indeksy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych
Indexes of Sustainable Development in Management Value of Listed Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Indeks RESPECT, Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność, Efektywność, Indeks giełdowy
RESPECT Index, Sustainable development, Social Responsibility, Effectiveness, Stock market indexes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Realizacja idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa prowadzi do zrównoważonego rozwoju. Istotą zrównoważonego rozwoju jest realizacja celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwo powinno uwzględniać cele wszystkich interesariuszy. Teoria maksymalizacji wartości dla interesariuszy stała się paradygmatem współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł ma na celu analizę wskaźników zrównoważonego rozwoju na rynku kapitałowym. Badania koncentrują się na notowaniach spółek giełdowych według indeksów: Dow Jones Sustainability, index FTSE4Good i RESPECT Index. (abstrakt oryginalny)

The idea of corporate social responsibility realization, leads to sustainable development. The essence of sustainable development is achieving the objectives of economic, environmental and social. In accordance with the principles of sustainable development, the company should take into account the goals of all stakeholders. Theory of maximize value for stakeholders has become a paradigm of modern business anagement. The paper aims to analyze the indicators of sustainable development in the capital market. The research is focused on quotations of listed companies by indexes: Dow Jones Sustainability, the FTSE4Good Index and the RESPECT Index. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Copeland T., Koller T., Murrvin J. (1997), Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa.
 2. FTSE4Good Index Series Inclusion Criteria, www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/Downloads/F4G_ Criteria.pdf
 3. Ghoshal S. (2005), Bad management theories are destroying good management practices, "Academy of Management Learning and Education" no. 1, cyt. za: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka (2009), red. N.C. Smith, G. Lenssen, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 4. Vermaelen T. (2009), Czy maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy to obowiązek etyczny?, w: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka (2009), red. N.C. Smith, G. Lenssen, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 5. www.djindexes.com
 6. www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series
 7. www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/EIRIS.jsp
 8. www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
 9. www.ftse.com/Research_and_Publications/2012Downloads/FTSE4Good_Report_03_12.pdf
 10. www.gpw.pl
 11. www.odpowiedzialni.gpw.pl
 12. www.sam-group.com
 13. www.sustainability-indexes.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu