BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiany w kształcie wiązki celów przedsiębiorstw zrównoważonego rozwoju
Changes in the Objectives Shape in the Enterprise of Sustain Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 41-51, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Społeczności lokalne
Sustainable development, Environmental protection, Local community
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany w kształcie wiązki celów w przedsiębiorstwie zrównoważonego rozwoju. Główny nacisk położono na dwa obszary, które coraz częściej zostają wydzielone w tego typu przedsiębiorstwach: płaszczyznę ochrony środowiska i płaszczyznę społeczną. W artykule zaprezentowano cele i motywy, jakimi kierują się polscy przedsiębiorcy wyodrębniający te obszary działania w swoich przedsiębiorstwach. Motywy podzielono na dwie grupy: o charakterze biznesowym oraz realizowane altruistycznie. (abstrakt oryginalny)

In the article were presented changes in the objectives shape in the enterprise of sustain development. The main stream of context was concern on two areas, that are mostly common in this type of enterprises - environmental perspective and social perspective. In the article were presented aims and motives of polish managers taking action In this areas. Motives were divided on philanthropy and business ones. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Easty D., Cornelius P. (2002), Bridging the Gap. How Improved Information Can Help Companies Integrate Shareholder Value and Environmental Quality, w: Environmental Performance Measurement: The Global Report 2001-2002, Oxford University Press, New York.
 2. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatu i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 3. Hannabarger Ch., Buchman R., Economy P. (2007), Balanced Scorecard Strategy For Dummies, Wiley Publishing, Hoboken.
 4. Kaplan R.S, Norton D.P (2001), Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Praktyka, CIM, Warszawa.
 5. Kaplan R.S, Norton D.P (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kaplan R.S, Norton D.P (2011), Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 7. Kaplan R.S, Norton D.P (2011), Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartość na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk.
 8. Kerr J.M. (2006), The Best Practice Enterprice. A Guide to Achieving Sustainable World-Class Performance, J. Ross Publishing, Fort Lauderdale.
 9. Marek S., Białasiewicz M. (2008), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa.
 10. Marek S., Czerniachowicz B. (2003), Procesy dezintegracyjne we współczesnym przedsiębiorstwie, w: Innowacyjność, struktury, modele i strategie rozwoju przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Marr B. (2006), Strategic Performance Management. Leveraging and measuring your intangible value drivers, Elsevier, Oxford.
 12. Porter M.E., Kramer M.R. (2002), The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, "Harvard Business Review", December.
 13. Reinhardt F. (2000), Down to Earth, Applying Business Principles to Environmental Management, Harvard Business School Press, Boston.
 14. Sikorski C. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Skoczylas W., Niemiec A., Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne w świetle badań nad pomiarem dokonań, w druku.
 16. Świerk J. (2009), Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu