BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAIC™
Valuation of Intellectual Capital with VAIC™
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 75-86, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej, Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne
Value Added Intellectual Coeficient (VAIC), Intellectual capital, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga pomiaru jego najważniejszego zasobu, jakim jest kapitał intelektualny. Zadanie to nie należy do łatwych, szczególnie ze względu na niematerialny charakter elementów składowych kapitału intelektualnego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty współczynnika intelektualnej wartości dodanej VAIC™ jako jednej z metod pomiaru kapitału intelektualnego. W artykule zostały zaprezentowane również wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem wskaźnika VAIC™ na przedsiębiorstwach notowanych na GPW w ramach indeksu WIG20. Badania obejmują okres 2009-2012 i stanowią część realizowanego projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06036. (abstrakt oryginalny)

Management of modern enterprises requires measurement of its most valuable resource, which is intellectual capital. This task does not seem to be easy, especially because of the intangible nature of intellectual capital components. The purpose of this article is to present value added intellectual coefficient VAIC™, as one of the methods of intellectual capital measurement. The paper also presents results of studies conducted on companies listed on the Warsaw Stock Exchange on the WIG20 index. The study covers period 2009-2012 and is part of the project funded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision DEC-2011/01/N/HS4/06036. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan R., Norton D. (2001), The Strategy Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston.
  2. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Pulić A. (2000), VAIC™ - An Accounting Tool for IC Management, International Journal of Technology Management, vol. 20, no. 5-8.
  4. Stańczyk J., Kryński Z. (2007), Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt10/17.pdf (dostęp 20.03.2013).
  5. Sveiby K.E. (2001), Methods for Measuring Intangible Assets, 2001 updated 2010, www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods. htm (dostęp 20.03.2013).
  6. Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  7. Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu