BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chajęcki Andrzej (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Chajęcki Michał (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Krzakiewicz Chalnisia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
Title
Ocena pracownika jako istotny element motywacji
Employee Evaluation as an Important Element of Motivation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 109-115, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywowanie pracowników, Ocena pracowników
Human Resources Management (HRM), Motivating employees, Employee appraisal
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czym jest proces oceniania pracowników oraz jakie są najczęściej stosowane metody ocen. Ukazano, jak ważnym elementem firmy jest pracownik, jego umiejętności oraz osobowość. Ponadto wyjaśniono, czym jest ocena, jakie jest jej znaczenie i rola w budowaniu ścieżki kariery pracowniczej. (abstrakt oryginalny)

This paper attempts to answer the following questions: what exactly is the process of evaluating employees, and what are the most frequently used assessment methods. It was shown that an employee, his or her skills, personality, etc. are an extremely important and often underestimated company component. Moreover, it was explained what the assessment and its significance are about in the process of building a career in a company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Borkowska S. (1992), Jak wynagradzać?, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 3. Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 4. Chajęcki A., Krzakiewicz Ch., Owczarczyk-Szpakowska G. (2011), Czynniki i mierniki sukcesu przedsiębiorstwa, w: Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - komunikacja ryzyka, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz.
 5. Chajęcki A., Krzakiewicz Ch. (2011), Miejsce i zadania controllera na przykładzie PPI "SYNAK" MEBLE, w: Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - komunikacja ryzyka, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz.
 6. Chajęcki A., Krzakiewicz Ch. (2011), Analiza formalizacji zatrudnienia pracowników administracji samorządowej, w: Działanie współczesnych przedsiębiorstw. Determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe, red. T. Falencikowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.
 7. Chajęcki A., Chajęcki M. (2012, w druku), Ocena pracowników w firmie Beniamin sp.j., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Kostera M. (2006), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 9. Kuc B.R. (2001), Zarządzanie doskonałe, Oskar-Master of Biznes, Warszawa.
 10. Król H., Ludwiczyński A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. McKenna E., Beech N. (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 12. Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 13. Pawlak Z. (2003), Personalna funkcja firmy, procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa.
 14. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu