BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudziński Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kochalski Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Benchmarking kosztów w zarządzaniu wartością w przedsiębiorstwie wodociągowym w Polsce
The Use of Benchmarking in Cost Management to Create Value in the Water Companies in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 117-125, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie kosztami, Benchmarking
Value Based Management (VBM), Costs management, Benchmarking
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule poruszono zagadnienie wykorzystania benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowych w Polsce pod kątem zarządzania kosztami. Dokonano charakterystyki projektów benchmarkingowych na świecie oraz projektu benchmarkingowego prowadzonego w Polsce. Zwrócono uwagę na efekty zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągowych uczestniczących w projektach benchmarkingowych w Niemczech. Na tle przedstawionych projektów benchmarkingowych ukazano przykład przedsiębiorstwa wodociągowego w Polsce stosującego benchmarking w zarządzaniu kosztami. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the question of the use of benchmarking in the water companies in Poland in terms of cost management There have been performance benchmarking projects in the world and the benchmarking project conducted in Poland. Attention is paid to the effects of cost management in companies involved in water projects benchmarking in Germany. Against the background of the projects such as benchmarking shown waterworks company in Poland applying benchmarking in cost management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blocher E., Chen K., Cokings G., Lin, T. (2005), Cost Management. A Strategic Emphasis, Mc Graw Hill, New York.
 2. Bogan C.E., English M.J. (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 3. Bogdanowicz M. (2012), Benchmarking - wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za 2011 rok, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Bydgoszcz.
 4. Bogdanowicz M. (2013), Benchmarking - wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za 2012 rok, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Bydgoszcz.
 5. Codling S. (1998), Benchmarking, Gower Publishing, Aldershot Hampshire.
 6. Mikulski H., Mikulska A. (2006), Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 6.
 7. Möller K., Bertzbach F. Nothhaft S., Waidelich P., Schulz A. (2012), Benchmarking in der Abwasserbeseitigung - eine Bestandsaufnahme (Benchmarking in the wastewater sector - taking stock), Enhanced reprint from KA- -Korrespondenz Abwasser, Abfall 2012 (59), Hamburg.
 8. www.aecom.com (AECOM), dostęp 28.03.2013.
 9. www.aquanet.pl (Aquanet SA), dostęp 28.03.2013.
 10. www.cena-wody.pl (Cena wody.pl), dostęp 28.03.2013.
 11. www.ib-net.org (The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities - IBNET), dostęp 28.03.2013.
 12. www.nationalbenchmarking.ca (National Water and Wastewater Benchmarking Initiative), dostęp 28.03.2013.
 13. www.ofwat.gov.uk (Ofwat), dostęp 28.03.2013.
 14. www.stat.gov.pl (Główny Urząd Statystyczny. Portal informatyczny), dostęp 28.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu