BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Tworzenie organizacji inteligentnej jako nowej wartości firmy
Create a Smart Organization, as the New Value of the Firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 157-162, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Organizacje inteligentne, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Organizacja, Organizacje uczące się
Intelligent organisations, Creating company's value, Organisation, Learning organisations
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu zawarto próbę wyjaśnienia istoty inteligentnej organizacji, jej cech charakterystycznych oraz obszarów, do których odnosimy organizację inteligentną. Dodatkowym celem opracowania jest ukazanie znaczenia organizacji inteligentnej jako pewnego modelu teoretycznego dla podnoszenia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa, osiągania sukcesów rynkowych - a tym samym podnoszenia wartości firmy jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

The study contains an attempt to clarify the nature of the intelligent organization, its characteristics and the areas to which we refer intelligent organization. An additional objective of the study is to show the importance of an intelligent organization, as a theoretical model for improving the efficiency of the company, achieving success in the marketplace - and thereby increasing the value of the company, as a business entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk J.K. (2010), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
  3. Krawiec F. (2009), Wiedza w procesie podejmowania decyzji, "Współczesne Zarządzanie" nr 1.
  4. Penc J., (1998), Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości, "Życie Gospodarcze" nr 7.
  5. Penc J. (2008), Encyklopedia zarządzania, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu