BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowy Tomasz (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu), Kubiak Mariusz S. (Politechnika Koszalińska)
Title
Jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej
Source
Problemy Jakości, 2014, nr 4, s. 31-35, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Żywność funkcjonalna, Jakość żywności, Stan zdrowia ludności, Jakość produktów żywnościowych, Produkty żywnościowe, Wzbogacanie produktów żywnościowych
Functional food, Food quality, Health status of the population, Food quality, Food products, Enrichment of food products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, jak: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy nawet nowotwory, będące chorobami dietopochodnymi, spowodował zwiększenie zainteresowania produktami spożywczymi, które nie tylko służą zaspokajaniu głodu, ale również wprowadzają do organizmu substancje poprawiające stan zdrowia bądź też zapobiegające chorobom. W związku z tym obserwuje się systematyczny rozwój rynku tzw. "żywności prozdrowotnej" wywierającej, poza efektem odżywczym, pozytywny wpływ na określone funkcje organizmu. Spożywanie tego rodzaju żywności przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, zmniejsza również ryzyko zachorowania na wyźej wymienione choroby. (abstrakt oryginalny)

Small expenditure for examination and development in Poland and difficult conditions of research results' commercialization force science institutions to search effective marketing actions. Specific character of their activity requires its special definition, based especially on public relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babicz-Zielińska E., Zabrocki R., 2007: "Konsument XXI", Przemysł Spożywczy, (01), 6-8.
 2. Banchmarks based on international dietary guidelines. Unilever Food and Heath Institute, June 2006.
 3. Boyce B.: 2011. Future connections summit on dietetics practice, credentialing, and education: Summary of presentations on shaping the future of the dietetics Profession. Journal of the American Dietetic Association 111, 10, 1591-1599.
 4. Caraca J., Lundvall B-A., Mendonca S.: 2009. The changing role of science in the innovation process: From Queen to Cinderella? Technological Forecasting and Social Change 76, 861-867.
 5. Czapski J., 2012: "Opracowywanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym" cz. I, Przemysł Spożywczy, (01), 32-34.
 6. Flynn A., Moreiras O., Stenie P.: 2003. Vitamins and minerals: a model for safe addition to food. Eur. J. Nutr., 42, 118-130.
 7. Gertig H., Gawęcki J.: 2001. Słownik terminów żywieniowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kołakowski E., Bednarski W, Bielecki S.(red.): 2005. Enzymatyczna modyfikacja składników żywności. Wyd. AR Szczecin, s.579.
 9. Krygier K., 2011: "Żywność funkcjonalna - co to dzisiaj oznacza", Przemysł Spożywczy, (05), 14-16.
 10. Łaba Sylwia, Waćko Piotr: "Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych", Przemysł Spożywczy, 4/2009, 6-10.
 11. Moskowitz H.R., Saguy I., Straus T: 2009. An integrated approach to new food product development. Taylor and Francis.
 12. Murray R. K., Grammer D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. 1998: Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 392.
 13. Piesiewicz H., 2010: "O odżywczej, biologicznej i prozdrowotnej wartości żywności", Przegląd Piekarski i Cukierniczy, (02), 18-21.
 14. Poprawa stanu zdrowia ludności w Polsce poprzez podnoszenie jakości zdrowotnej żywności i racjonalizację sposobu żywienia. Wyd. Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
 15. Przybyłowski P. (pod redakcją), 2003: Towaroznawstwo artykułów spożywczych", Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni.
 16. Rutkowski A., 2006: "Dodatki funkcjonalne do żywności", Przemysł Spożywczy, (05), 2-8.
 17. Saguy I. S.: 2011. Paradigm shifts in academia and the food industry required to meet innovation challenges. Trends in Food Science & Technology, 22, 9, 2011, 467-477.
 18. Willet W. C., Stampfer M. J.: 2003. Rebuilding the food pyramid. Sci. Amer., 288, 164-199.
 19. Zmarlicki S., 2010: "Mleczne napoje fermentowane - wybrane aspekty zdrowotne". Przemysł Spożywczy, (04), 30-33.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu