BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klisiński Michał (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.), Szwaja Marcin (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.)
Title
Zarządzanie ligą zawodową w systemie sportu profesjonalnego
Professional League Management in a Professional Sport System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 163-169, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Sport, Marketing sportowy, Klub sportowy, Sportowa spółka akcyjna
Sport, Sports marketing, Sports club, Sports joint stock company
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto problematykę organizacji rozgrywek lig profesjonalnych w Polsce. Przedstawiono ramy prawne i ekonomiczne funkcjonowania lig zawodowych w wybranych dyscyplinach sportowych. Wyeksponowano również problem roli marketingu sportowego w promocji wizerunkowej klas rozgrywkowych. W tym celu nakreślono cele strategii rozwoju lig zawodowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of the organization professional sport competitions in Poland. The framework has been in the law and economic activity the professional leagues in different sport discipline. The article presents the problem of competitive dominance in the open sports system. The authors of article describe strategy of develop professional leagues in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cajsel W. (2001), Sportowa spółka akcyjna - szczególny rodzaj spółki kapitałowej, "Sport Wyczynowy" nr 7-8.
 2. Cajsel W. (2008), Prawne podstawy działania ligi zawodowej na przykładzie sportu żużlowego, "Sport Wyczynowy" nr 4-6.
 3. Gniatkowski M. (2003), Podstawy prawne działania lig zawodowych w Polsce, "Sport Wyczynowy" nr 11-12.
 4. Odpowiedź Ministra Sportu i Turystyki na interpelację poselską Tadeusza Tomaszewskiego, sygn. SPS-023-17120/10.
 5. Pawlak Z., Smoleń A. (2010), Strategie działania i rozwoju spółek kapitałowych w sporcie kwalifi kowanym, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 99, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Pawlak Z., Smoleń A. (2007), Zarządzanie fi nansami spółek kapitałowych w sporcie kwalifi kowanym z perspektywy rachunkowości finansowej i zarządczej, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
 7. Regulamin rozgrywek Enea Ekstraliga, plik pdf , www.ekstraligazuzlowa.pl (7.04.2013).
 8. Regulamin rozgrywek Tauron Basketliga, plik pdf , www.plk.pl (9.04.2013).
 9. Regulamin rozgrywek T-Mobile Ekstraklasa, plik pdf, www.ekstraklasa.org, (6.04.2013).
 10. Ustawa z 15 września 1996 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037.
 11. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807.
 12. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym, DzU 2001, nr 17, poz. 209.
 13. Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fi zycznej, DzU 1996, nr 25, poz. 127.
 14. Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, DzU 2010, nr 127, poz. 857.
 15. Wartecki A. (2008), Zarządzanie organizacjami sportowymi, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 16. Wypis z rejestru przedsiębiorców KRS Polska Liga Koszykówki SA.
 17. Wypis z z rejestru przedsiębiorców KRS Ekstraklasa SA.
 18. Wypis z z rejestru przedsiebiorców KRS Estraliga Żużlowa SA.
 19. Wypis z z rejestru przedsiębiorców KRS Profesjonalna Liga Siatkówki SA.
 20. Żyśko J. (2008), Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu