BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochalski Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Zerbst Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Controlling produkcji przy wykorzystaniu metody ABC XYZ: studium przypadku
Production Controlling Using ABC XYZ Method: Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 171-180, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie, Zarządzanie produkcją, Controlling
Management, Production management, Controlling
Note
streszcz., summ..
Abstract
W obecnych warunkach gospodarczych prowadzenie działalności produkcyjnej bez stosowania narzędzi controllingu operacyjnego może powodować znaczące problemy w uzyskiwaniu założonych celów fi nansowych oraz zapewnieniu płynności procesu produkcyjnego. Jednym z celów controllingu jest dostarczanie kierownictwu informacji o problemach mających kluczowy wpływ na badane zjawisko. Do tego celu może być wykorzystywana metoda analizy danych ABC XYZ. Autorzy prezentują oraz omawiają wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie AesculapChifa sp. z o.o. Analizie danych metodą ABC XYZ podlegała produkcja narzędzi medycznych w 2012 r. (abstrakt oryginalny)

In the current economic conditions managing of the production without controlling tools may result signifi cant problems in achieving of fi nancial targets and ensuring the liquidity of the production processes. One of the purposes of the production controlling is to provide management information about problems which havecrucial impact on analized issue. For this purpose ABC XYZ method can be used.The main task of ABC XYZ method is to diagnose the most important elements with the biggest impact on explored problem in terms of participation and the time factor.The authors present and discuss the results of studies that have been made in the company AesculapChifaLtd. ABC XYZ analysis is based on production of medical instruments in 2012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Koch R. (2005), Rewolucja 80/20, Wydawnictwo Medium, Konstancin-Jeziorna.
  2. Krzyżaniak S. (2005), Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
  3. Volmuth H.J. (1995), Controlling - instrumenty od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu