BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzyńska Katarzyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Ocena kapitału intelektualnego i wpływu jego struktury na strategię małego przedsiębiorstwa z branży lotniczej
Evaluation of Intellectual Capital and the Impact of its Structure on the Strategy of Small Enterprises in the Aviation Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 181-192, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Przemysł lotniczy
Management, Small business, Intellectual capital, Aviation industry
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto temat kapitału intelektualnego, jego elementów i metod pomiaru. Zawarto w nim krótki przegląd metod oceny kapitału intelektualnego organizacji oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań dotyczących pomiaru elementów kapitału intelektualnego i strategii funkcjonowania wybranej firmy z sektora małych przedsiębiorstw branży lotniczej. (abstrakt oryginalny)

The article deals the intellectual capital, its components and methods of measurement. It includes a short overview of methods for assessing the intelectual capital of the organization and presents the results of the study on the measurement of intellectual capital and its impact on the strategy of the small enterprise in the aviation industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Edvinsson L. (1997), Developing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" vol. 30 nr 3.
  2. Edvinsson L. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Jabłoński M. (2009), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec.
  4. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Perechuda K. (1998), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Skrzypek E. (1999), Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, "Problemy Jakości" nr 11.
  7. Warschat J., Wagner K., Hauss I. (1999), Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector, Report on Workshop Intellectual Capital/Intangible Investments, 22nd, November, European Commision.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu