BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
Discounted Payback Period as a Measure of Investment Projects Efficiency
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 223-231, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie finansami, Efektywność inwestycji, Inwestycje, Okres zwrotu
Financial management, Efficiency of investment, Investment, Payback period
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono pogłębioną analizę metody zdyskontowanego okresu zwrotu, podstawowej metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wskazano na niedostrzeganą dotychczas w literaturze przedmiotu niespójność metodyczną zdyskontowanego okresu zwrotu. Polega ona na wbudowaniu w procedurę szacowania tej miary dwóch wzajemnie sprzecznych założeń odnośnie do umiejscowienia na osi czasu przepływów pieniężnych przedsięwzięcia inwestycyjnego z roku, w którym dochodzi do spłaty. W artykule zaproponowano sposoby przezwyciężenia tej niedoskonałości zdyskontowanego okresu zwrotu jako metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The study presents a deepened analysis of discounted payback period, a basic method of investment projects appraisal. The article points out the inconsistency of the discounted payback period method, which hasn't been noticed in the literature yet. The incoherence of the method consists of two built-in contradictory assumptions regarding the moment, in which cash fl ows occur. The author proposes some solutions to overcome the discounted payback period defect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
 2. Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie finansami, t. 1, PWE Warszawa.
 3. Brigham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa.
 4. Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Onepress, Gliwice.
 5. Gordon M.J. (1955), The Payoff Period and the Rate of Profi t, "Journal of Business" vol. 28, no 4, October.
 6. Hawawini G., Viallet C. (2007), Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
 7. Machała R. (2001), Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M. (1999), Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.
 9. Ostrowska E. (2002), Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa.
 10. Rogowski W. (2008), Rachunek efektywności inwestycji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków.
 11. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Sobczyk M. (1997), Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu