BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sojda Adam (Politechnika Śląska)
Title
Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA
The Values of Selected Mining Enterprises Using Eva
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 269-278, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Górnictwo, Ekonomiczna wartość dodana, Kapitał własny, Koszt kapitału
Mining sector, Economic Value Added (EVA), Ownership capital, Capital cost
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule została przedstawiona koncepcja ekonomicznej wartości dodanej EVA. Przy obliczaniu wartości EVA kluczowe jest prawidłowe oszacowanie wartości średniego ważonego kosztu kapitału. Dla różnych założonych wariantów szacowania kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego można otrzymać różne jego wartości. W artykule pokazano, jak może się kształtować wartość EVA dla wybranych przedsiębiorstw górniczych przy różnych założeniach odnośnie do kosztu kapitału. (abstrakt oryginalny)

This article presents the concept of Economic Value Added EVA. The calculation of EVA is important to properly estimate the weighted average cost of capital. For a variety of options assumed for estimating the cost of equity and cost of debt can get a variety of its value. The article shows how to confi gure the value of EVA can be for some mining companies under different assumptions regarding the cost of capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arkusz kalkulacyjny dostępny na stronie www.exinfm.com/free_spreadsheets.html
 2. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M. (2001), Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa.
 3. Dudycz T. (2001), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Golawska-Witkowska G. (2009), Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Gołębiewski G., Szczepankowski P. (2007), Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 6. Karbownik A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, "Wiadomości Górnicze" nr 1, s. 2-7.
 7. Kopczyńska T. (1993), Wartość przedsiębiorstwa, w: Finanse firmy, red. J. Kowalczyk, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 8. Maćkowiak E. (2009), Ekonomiczna wartość dodana. Miernik oceny i kondycji finansowej i wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 9. Melich M. (2004), Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
 10. Michalak A. (2012), Dilemmas of Equity Cost Calculation in Polish Mining Enterprises, "Journal of US-China Public Administration", September vol. 9, no. 9.
 11. Pluta W. (red.) (2000), Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa.
 12. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 13. Sprawozdania finansowe KHW SA, www.khw.pl
 14. Sprawozdania finansowe KW SA, www.bip.kwsa.pl
 15. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Śliwa J. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 17. Tabele współczynników dostępne pod adresem www.pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
 18. Tuczko J. (2005), Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu