BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska)
Title
Finansowanie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Companies Financing under Conditions of Economic Downturn
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 179-189
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy, Wynik finansowy, Finanse przedsiębiorstwa
Financing enterprises, Economic crisis, Financial performance, Enterprise finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Informacje finansowe przedsiębiorstw za lata 2007 2009 potwierdzają często formułowane opinie, że światowy kryzys nie spowodował w Polsce gwałtownego załamania gospodarczego. Odnotowano spadek sprzedaży i rentowności, spadek zdolności przedsiębiorstw do obsługi długów i wydatków inwestycyjnych. Nie były one dotychczas tak dotkliwe, jak w przypadku wielu krajów o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż Polska. Rozwój polskich przedsiębiorstw jest ograniczany nie tylko poprzez kryzys w gospodarce światowej, ale i przez liczne bariery natury administracyjnej. Ich usunięcie jest konieczne, jeżeli polskie firmy mają skorzystać z przewidywanego w najbliższych latach wzrostu gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)

Financial data of companies for the years 2007- 2009 confirm often formulated opinions that the world financial crisis have not caused the sudden economic collapse in Poland. Although there was the decrease in sales and profitability, drop of investment expenditures and rise of unemployment. However, these changes were not as intense as in the case of many countries with a higher level of economic development. The development of Polish companies is limited not only by the crisis in the world's economy but also due to large administrative barriers. If Polish companies can take a profit on expected growth of the world's economy, these barriers should be eliminated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Godlewska, K. Kolterman, E. Weiss, Strategia a cykl życia przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, red. W. Małecki, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s. 237-138.
  2. Optymizm form znów rośnie, "Rzeczpospolita" z 30 marca 2010 r., dodatek "Ekonomia i Rynek". 179-189.
  3. A. Woźniak, Będzie mniej zwolnień, "Rzeczpospolita", z 24 marca 2010 r., dodatek "Ekonomia i Rynek" .
  4. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 81.
  5. G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 28.
  6. P. Szczepankowski, Zmiany w gospodarce finansowej polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu finansowego, w: Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, red. W. Małecki, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s. 227-229.
  7. D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 123.
  8. B. Drewnowska, A. Woźniak, Słabnie ekspansja polskich firm, "Rzeczpospolita" z 15 lutego 2010 r. (dodatek "Ekonomia i Rynek").
  9. G. Błaszczak, Takiego zastoju od dawna nie było, "Rzeczpospolita", z 19 kwietnia 2010 r. (dodatek "Ekonomia i Rynek").
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu