BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawiernia Arkadiusz (Politechnika Śląska)
Title
Warunki tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie
Conditions for Value Added Creation in a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 287-294, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość dodana, Ekonomiczna wartość dodana, Koszt kapitału, Rentowność
Value added, Economic Value Added (EVA), Capital cost, Profitability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Inwestowanie kapitału w przedsiębiorstwie oznacza wykorzystywanie jego podstawowej cechy, jaką jest zdolność do pomnażania. Przejawia się to w możliwości uzyskiwania wartości dodanej. Jej wielkość decyduje o możliwościach wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Identyfikacja warunków tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie stała się przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

Capital investment in a company means making use of its essentials feature i.e. the ability to increase it. It manifests itself in the possibility to obtain value added. Its extent determines the possibilities of company value increase. Identification of conditions for value addend creation in a company is the purpose of this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cwynar A., Cwynar W. (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  2. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  3. Duliniec A. (2007), Finansowania przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  4. Ehrbar A. (1999), Using EVA to Measure Performance and Assess Strategy, "Strategy&Leadership" t. 27, nr 3.
  5. Melich M. (2004), Wycena wartości firmy, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
  6. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  7. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Szyszko L., Szczepański J. (2003), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  9. Weston J.F., Copeland T.E. (1992), Managerial Management, Cassell.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu