BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zarządzanie wartością touroperatora w warunkach kryzysu ekonomicznego
Value Based Management Tour Operators in the Terms Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 317-326, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kryzys gospodarczy, Ryzyko, Zarządzanie wartością, Przedsiębiorstwo turystyczne
Economic crisis, Risk, Value management, Tourist enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przybliżono zagadnienia dotyczące zarządzania wartością przedsiębiorstwa będącego touroperatorem w warunkach kryzysu ekonomicznego. W następnej kolejności zbadano wpływ struktury majątku i kapitału na wartość touroperatora notowanego na giełdzie papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to approximate the issues about management of value, tour operators which exist at a time of the economic crisis. In the next step, analyzed the effect of the structure of assets and capital on the value of the tour operator listed on the stock exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gołembski G. (2012), Kryzys ekonomiczny i jego wpływ na podaż usług turystycznych w Polsce, w: Współczesne wyzwania dla gospodarki turystycznej, red. M. Bednarska, G. Gołembski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 2. Górka K. (2007), Rola postępowania upadłościowego w restrukturyzacji fi nansowej przedsiębiorstw, w: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. Hryniewicki M. (2012), Kłopoty z płynnością może mieć każda firma, biznes.meble.pl, luty.
 4. Kaczmarek T. (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, ODiDK, Gdańsk.
 5. Monkiewicz I, (red.) (2002), Podstawy ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 6. Pritchard C. (2002), Zarządzanie ryzykiem w projektach, WIG-Press, Warszawa.
 7. Sky Club nie będzie ostatni. Może upaść więcej biur podróży,www.wiadomosciturystyczne.pl/files/touroperatorzy_ lekki%285%29.pdf.
 8. Touroperatorzy. Raport 2011 (2011), "Wiadomości Turystyczne". Wydanie specjalne, 16 czerwca.
 9. Wawiernia A. (2010), Wartość przedsiębiorstwa a ryzyko, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Wilimowska Z., Leviński vel Iwański S. (2009), Badanie wpływu struktury finansowej na wartość spółki, w: Zarządzanie fi nansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Zadora H. (2005), Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, SKwP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu