BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ryzyko jako determinanta aktywności jednostki oraz organizacji: aspekt teoretyczny
The Risk as a Determinant of Human and Organization Activity: Theoretical Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 327-335, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Aktywność ekonomiczna ludności
Risk management, Risk, Human economic activity
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przybliżono zagadnienia dotyczące zarządzania wartością przedsiębiorstwa będącego touroperatorem w warunkach kryzysu ekonomicznego. W następnej kolejności zbadano wpływ struktury majątku i kapitału na wartość touroperatora notowanego na giełdzie papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to approximate the issues about management of value, tour operators which exist at a time of the economic crisis. In the next step, analyzed the effect of the structure of assets and capital on the value of the tour operator listed on the stock exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożek S. (2010), Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Bożek S. (2011), Identyfikacja czynników ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, w: Zarządzanie finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Bożek S. (2011), Uwagi o możliwości wykorzystania standaryzacji procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym, w: Studia ubezpieczeniowe. Zarządzanie ryzykiem i finansami, red. J. Lisowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Bożek-Węglarz S. (2005), Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 5. Bożek-Węglarz S. (2007), Risk Management Process - Allocate an Appropriate Method by Means of Using a Risk Management Matrix, w: The Insurance of Catastrophic Risk in the European Union and the Global Changes, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Dorfman M. (2008), Introduction to Risk Management and Insurance, Ninth Edition, Pearson Prentice Hall.
 7. Harrington S., Niehaus G. (2004), Risk Management and Insurance, McGraw-Hill/Irwin, International Edition.
 8. Michalski T. (2004), Ryzyko w działalności człowieka, w: Podstawy ubezpieczeń, red. J. Monkiewicz, t. 1: Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa.
 9. Michalski T., Karmańska A., Śliwiński A. (red.) (2004), Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko i metodologia oceny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Monahan G. (2008), Enterprise Risk Management. A Methodology for Achieving Strategic Objectives, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 11. Olson D.L., Wu D. (red.) (2008), New Frontiers in Enterprise Risk Management, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
 12. Ronka-Chmielowiec W. (2002), Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia, w: Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa.
 13. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 14. Żywucka-Kozłowska E., Kowalczyk-Ludzka M. (2011), Uniwersalizm bezpieczeństwa, w: Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, t.1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu