BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ginter Agnieszka (Akademia Podlaska w Siedlcach), Soczewka Iwona (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Wykorzystanie wsparcia unijnego w wybranych gospodarstwach rolnych
Usage of Union's Support in Selected Farms
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 279-286
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Gospodarstwa rolne, Fundusze unijne
Arable farm, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wykorzystanie wsparcia unijnego w wybranych gospodarstwach rolnych, położonych w dwóch wsiach, a mianowicie: w Czekanowie i Władysławowie, w gminie Jabłonna Lacka, w województwie mazowieckim. Ukazano źródła unijnej pomocy, jej wysokość oraz formę wykorzystania - według stanu na koniec roku 2009. W pracy wymieniono również główne problemy związane z pozyskiwaniem wsparcia unijnego dla polskich producentów rolnych.(abstrakt oryginalny)

The article shows the usage of union's support in selected farms located in two villages, such as Czekanów and Władysławów in Jabłonna Tacka commune in Mazovia woivodeship. In this article there were showed the sources of union's support, its amount and form of the usage. In the work were also pointed the main problems of getting the union's support for Polish agricultural producers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Mikołajczyk, Regionalne zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w rolnictwie polskim w latach 2000-2005, Roczniki Naukowe SERiA, t. 10, z. 2, , Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa Poznań-Lublin 2008, s. 184-188.
  2. T. Sadowski, A. Dyoniziak, G. Świderski, Mechanizmy finansowe jako źródło finansowania rozwoju Polski, Wydawnictwo Europrimus Consulting, Warszawa 2007, s. 9-17.
  3. M. Błąd, Wsparcie procesów dywersyfikacji ekonomicznej na obszarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, t. 8, z. 2, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa -Poznań 2006, s. 54-58,
  4. Południowe Podlasie w warunkach integracji europejskiej, red. M. Ciechocińska, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, s. 198.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu