BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego
Financial Management Enterprises in a Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 359-364, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kryzys finansowy, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Kapitał
Financial crisis, Enterprises financial management, Enterprises, Capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kryzys powoduje i jednocześnie wywołuje określone zachowania ekonomiczno-społeczne w podmiotach gospodarczych. W procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego można wyznaczyć obszary związane z zachowaniami zarządzających w przedsiębiorstwie w stosunku do inwestorów oraz poszukiwaniem modeli analitycznych dających możliwość efektywnego zarządzania w czasie trwania kryzysu. (abstrakt oryginalny)

Crisis concept is too ambiguous. It can be recognized definition of impairment, decline in values or failure to achieve the objectives set by the economic and social actors. Crisis causes and also has certain socio-economic behavior of economic entities. In the process of corporate financial management in the financial crisis can designate areas related to behavior management in the company for investors seeking analytical models and giving the ability to effectively manage during the crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R. (1998), Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  2. Brigham E.F. (1996), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
  3. Jerzemowska M. (2009), Nadzór korporacyjny i jego wpływ na zawartość raportu rocznego spółek notowanych na giełdzie, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, SKwP, Warszawa.
  4. Krajewski M. (1998), Narzędzie dla analityków, "Bank" nr 3, Warszawa.
  5. Krajewski M. (2008), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, wyd. 2 zaktualizowane, ODDK, Gdańsk.
  6. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999), Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu