BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Title
Znaczenie etyki biznesu w zarządzaniu jakością
The Role of Ethics in Quality Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 365-372, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Etyka biznesu, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość, Jakość
Business ethics, Quality management, Total Quality Management (TQM), Quality
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto temat etyki przedsiębiorców utrzymujących system zarządzania jakością. Poruszono problem znaczenia etyki i wpływu jej braku w zarządzaniu przedsiębiorstwem na pomyślność utrzymywanego systemu zarządzania jakością. W drugiej części artykułu wymieniono aspekty jakości wymuszające zachowania etyczne i konsekwencje naruszenia takiego podejścia. (abstrakt oryginalny)

The article is dealing with the ethics of entrepreneurs who maintain a quality management system. It has been shown the importance of the ethics and the impact of its absence in the management on the auspiciousness of maintained quality management system. In the second part of the article are listed aspects of quality which necessitate the ethical behavior and the consequences of such an approach. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed P.K., Machold S. (2004), The quality and ethics connection: Toward virtuous organizations, "Total Quality Management and Business Excellence" vol. 15, iss. 4, June.
 2. Babbar S., Koufteros X., Jayaram J. (2012), Expanding the quality paradigm for contemporary realignment: an ethics perspective, "International Journal Of Services And Operations Management" vol. 12, iss. 3.
 3. Bugdol M. (2007), Etyczne problemy zarządzania jakością, "Problemy Jakości" nr 2.
 4. Drożyner P., Mikołajczak P., Szuszkiewicz J., Jasiulewicz-Kaczmarek M. (2011), Management standardization versus quality of working life, w: Ergonomics and Health Aspects, HCII 2011, LNCS 6779, red. M.M. Robertson, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2011.
 5. Fisscher O. (2005), Implications of business ethics for quality management, "The TQM Journal" vol. 17, iss. 2, 2005.
 6. Freiesleben J. (2004), Quality: An Ethical Inquiry, "Total Quality Management & Amp" Business Excellence vol. 15, iss. 9.
 7. González T., Guillén M. (2002), Leadership ethical dimension: a requirement in TQM implementation, "The TQM Magazine" vol. 14, no. 3.
 8. Jasiulewicz-Kaczmarek M. (2008), TQM stymulatorem rozwoju współczesnych koncepcji utrzymania ruchu, Materiały X Konferencji "TQM stymulatorem innowacyjności", Boszkowo.
 9. Karaszewski R. (2009), Refleksje na temat etyki przywództwa, "Problemy Jakości" nr 8.
 10. Kromer B., Rychły-Lipińska A. (2010), Etyczne aspekty pracy audytora wewnętrznego, "Problemy Jakości nr 5.
 11. Lisiecka K. (2010), Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju, "Problemy Jakości" nr 12.
 12. Maguad B.A., Krone R.M. (2009), Ethics and moral leadership: Quality linkages, "Total Quality Management and Business Excellence" vol. 20, iss. 2.
 13. Misztal A., Butlewski M. (2012), Life improvement at work, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 14. Montgomery D.C. (2003), Corporate Ethics and Quality, "Quality and Reliability Engineering International" vol. 19, iss. 6, November.
 15. Nash L. (1993), Good Intentions Aside: A Manager's Guide to Resolving Ethical Problems, Harvard Business Press, Boston.
 16. Nayebpour M.R., Koehn D. (2003), The Ethics of Quality: Problems and Preconditions, "Journal Of Business Ethics" vol. 44, iss. 1.
 17. Ożarek K. (2004), Etyczne implikacje jakości, "Problemy Jakości" nr 2.
 18. PN-EN ISO 19011:2003, Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego, PKN, Warszawa 2003.
 19. Perles G.S.M. (2002), The Ethical Dimension of Leadership in the Programmes of Total Quality Management, "Journal of Business Ethics" vol. 39.
 20. Rus D., van Knippenberg D., Wisse B. (2010), Leader power and leader selv-serving behavior: The role of effective leadership beliefs and performance information, "Journal of Experimental Social Psychology" no. 46.
 21. Sciarelli S. (2002), Business quality and business ethics, "Total Quality Management" vol. 13, iss., 8.
 22. Skrzypek E. (2010), Etyka w biznesie a społeczno odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Problemy Jakości" nr 10
 23. Svensson G., Wood G. (2005), Business ethics in TQM: The qualities and spectrum zones of a case illustration, "The TQM Journal" vol. 17, iss. 1.
 24. Vinten G. (1998), Putting ethics into quality, "The TQM Magazine" vol. 10, iss 2.
 25. Wicks A.C. (2001), The value dynamics of total quality management: Ethics and the foundations of TQM, "Business Ethics Quarterly" vol. 11, iss. 3, July.
 26. Wieczorek R. (2005), Planowanie projakościowe, w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 27. Zbiegień-Maciąg L. (2002), Etyka w zarządzaniu organizacją, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu