BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiewicz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie podnoszenia wartości firmy
Risk Management as a Tool to Increase the Company's Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 395-402, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko, Zarządzanie wartością, Wartość przedsiębiorstwa
Risk management, Risk, Value management, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zmienności otoczenia, w którym działają przedsiębiorstwa. Głównym źródłem tej zmienności są różnego rodzaju ryzyka. Gwałtowne zmiany mogą powodować występowanie niekorzystnych zjawisk w przedsiębiorstwach. Mogą prowadzić do do zachwiania płynności organizacji, a w konsekwencji do straty jej wartości. Dlatego każda organizacja powinna przeciwdziałać takim zagrożeniom, a skutecznym narzędziem, które pozwala na minimalizację ryzyk, jest zarządzanie ryzykiem, które poprzez wpływ na minimalizację ryzyk może być narzędziem budowy wartości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie istoty zarządzania ryzykiem i próba określenia wpływu tego procesu na wartość firmy. (abstrakt oryginalny)

In recent years there has been an increase in volatility environment. The main sources are the various risks. These risks may cause adverse effects in enterprises. They can lead to, inter alia, to the loss of value of the company. Therefore, every organization needs to counter such threats. Allows the management of risk. This article presents the essence of risk management. The objective is to attempt to determine the impact of this process on the value of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2000
 2. Encyklopedia PEP (1998), Wydawnictwo FORGA, Kraków, t. 20.
 3. Gasiński T., Pijanowski S., Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu. Podręcznik dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Materiał powielony.
 4. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Kasiewicz S. (red.) (2011), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Wydawnictwo Wolters Kluwer,Warszawa.
 6. Ludwiszewska E. (2011), Dlaczego warto zarządzać ryzykiem, ww.finrisk.pl/index4.czy_warto.php.
 7. Panasiewicz A. (2012), Metodyka zarządzania ryzykiem zgodna z ISO 31 000, w: Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, red. T. Borys, P. Rogala, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 8. Raport AON Polska 2013-2014, www.pid.org.pl/uploads/AON%20Raport%202013-2014.pdf
 9. Rudnicki R., Techniki identyfikacji i analizy zagrożeń, www.risklogic.pl/fi les/RM_03.pdf
 10. Strabyła A. (red) (2010), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Kraków.
 11. Wieteska G. (2011), Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Difin, Warszawa.
 12. Wróblewski R. (2011), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- -Humanistycznego w Siedlcach, seria Administracja i Zarządzanie nr 90, red. J. Toruński, Siedlce.
 13. www.apbusiness.pl/zarzadzanie-ryzykiem/
 14. www.safetyrisk.com.au
 15. www.sgh.waw.pl/katedry/krm/sd/md/Rating_ryzyko.pdf
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu