BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Piotr (Cracow University of Economics, Poland), Jovanovic Jelena (University of Montenegro, Podgorica, Montenegro), Krivokapic Zdravko (University of Montenegro, Podgorica, Montenegro), Vujovic Aleksandar (University of Montenegro, Podgorica, Montenegro)
Title
Improvement, Innovation, and Learning According to the ISO 9004 Management Maturity Model : a Case Study of Polish and Montenegrin Organisations
Doskonalenie, innowacje i uczenie się zgodnie z modelem dojrzałości systemu zarządzania zawartym w ISO 9004 : studium przypadku polskich i czarnogórskich organizacji
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2013, no 9, s. 91-101, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Normy ISO 9004, Systemy zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje, Rozwój przedsiębiorstwa
ISO 9004, Management system, Enterprise management, Innovations, Enterprise development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem przeprowadzonych badań była analiza poziomu dojrzałości polskich i czarnogórskich organizacji. W artykule skupiono się na określeniu najlepszych praktyk w obszarze doskonalenia, innowacyjności i uczenia się. W badaniu wykorzystano model dojrzałości opisany w normie ISO 9004:2009. Do badań wytypowano cztery organizacje, w których wdrożono i certyfikowano przynajmniej jeden znormalizowany system zarządzania. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wdrożenie wymagań znormalizowanych systemów zarządzania pozwala ocenić organizacje na trzecim poziomie dojrzałości w pięciostopniowej skali. Wyższe wyniki możliwe są do uzyskania w przypadku dodatkowych działań wspierających system zarządzania funkcjonujący w organizacji. Wyniki przeprowadzonych wywiadów wskazały na zdecydowanie większe możliwości rozwoju innowacyjnych działań w polskich przedsiębiorstwach. Szkolenia uznano za istotny element wspierający doskonalenie systemu zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research was to analyse the level of management maturity in Polish and Montenegrin organisations as well as to explore best practices in improvement, innovation, and learning (one of the key elements of the management maturity model). The self-assessment model used in the research was based on the ISO 9004:2009 maturity model. Four organisations were selected for the study: two Polish and two Montenegrin. In all the selected companies, the level of management maturity according to the ISO 9004 model was assessed as above average. The implementation and certification of international management standards allowed maturity to be assessed at the third level. A higher rank in management maturity requires additional improvements in the management system. The results of the analysis suggest that Polish organisations have more opportunities to raise funds for improvement and innovation. Both Polish companies are beneficiaries of EU funds. These funds play an important role in innovation and learning processes (e.g. e-learning programmes). In the Polish companies, the online staff training system is very popular and well assessed, and was recognised as the difference between the Polish and Montenegrin organisations. All the researched organisations emphasised the importance of staff training for management system improvement. The most significant difference between the Polish and Montenegrin organisations lies in innovation, which is more developed in the Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoleaga, R. S. (2007) "EFQM Excellence Model Implementation in Metro Bilbao". Dyna 82: 6-8.
 2. Bayo-Moriones, A., Merino-Díaz-de-Cerio, J., Escamilla-de-León, S. A. and Selvam, R. M. (2011) "The Impact of ISO 9000 and EFQM on the Use of Flexible Work Practices". International Journal of Production Economics 130(1): 33-42.
 3. Bhuasiri, W., Xaymoungkhoun, O., Zo, H., Rho, J. and Ciganek, A. (2012) "Critical Success Factors for E-learning in Developing Countries: A Comparative Analysis between ICT Experts and Faculty". Computers & Education 58: 843-55.
 4. Giemza, M. (2012) "Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases". Polish Journal of Commodity Science 3(32): 40-48.
 5. International Organisation for Standardisation (2008) ISO 9001:2008. Quality Management Systems. Requirements.
 6. International Organisation for Standardisation (2009) ISO 9004:2009. Managing for the Sustained Success of an Organisation. A Quality Management Approach.
 7. Kafel, P., Nowicki, P. and Sikora, T. (2012) "Ocena polityki zintegrowanego systemu zarządzania" [Assessment of Integrated Management System Policy]. Ekonomia i Zarządzanie 1: 105-12.
 8. Mariscal, M. A., García Herrero, S. and Toca Otero, A. (2012) "Assessing Safety Culture in the Spanish Nuclear Industry through the Use of Working Groups". Safety Science 50(5): 1237-46.
 9. Martínez-Costa, M., Martínez-Lorente, A. R. and Choi, T. Y. (2008) "Simultaneous Consideration of TQM and ISO 9000 on Performance and Motivation: An Empirical Study of Spanish Companies". International Journal of Production Economics 113(1): 23-29.
 10. Urban, W. (2012) "Quality System ISO 9001 as a Framework for Achieving Strategic Advantages and Organisational Innovations". Contemporary Management Quarterly 2: 73-82.
 11. Vujovic, A., Krivokapic, Z. and Jovanovic, J. (2010) "BCM model kao preduslova za poboljsavanje organizcionih performansi". Kvalitet 1-2: 78-82, Beograd.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2013.0905
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu