BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paździor Artur (Politechnika Lubelska)
Title
Optymalizacja źródeł finansowania jako czynnik wartości spółek elektroenergetycznych
Optimizing of Financial Sources as a Factor of Value of Electricity Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 403-413, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Przemysł elektroenergetyczny, Źródła finansowania, Optymalizacja, Wartość przedsiębiorstwa
Electricity industry, Source of financing, Optimalization, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano nową, autorską koncepcję wyznaczania optymalnej struktury źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Model ten, bazujący na pewnych założeniach koncepcyjnych metody Damodarana, w niniejszym artykule przetestowano na wybranych spółkach wytwarzających energię elektryczną. Z analizy wynika, że prezentowany model umożliwia skuteczne planowanie finansowania polityki rozwojowej przedsiębiorstwa. To z kolei daje szansę na wzrost wartości poprzez ograniczanie kosztu kapitału, a także umożliwia zminimalizowanie ryzyka utraty płynności finansowej w długim okresie. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a new and unique concept determining the optimal capital structure of an entity. This model, based on certain assumptions of Damodaranan's method, was tested on chosen electricity companies. The analysis shows that the presented model enables effective planning of financing the development policy ofa company. This in turn creates an opportunity to increase the value by reducing the cost of capital, and allows to mitigate the liquidity risk in the long term. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ickiewicz J. (2004), Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  2. Janik W. (red) (2013), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce, Wydawnictwo Politetechniki Lubelskiej, Lublin.
  3. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Szablewski A., Tuzimek R. (red.) (2005), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
  5. www.damodaran.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu