BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bober Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Touroperatorzy w Polsce a wartość przedsiębiorstw turystycznych
Tour Operators in Poland and Value of Tourist Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 427-435, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Turystyka, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wartość przedsiębiorstwa, Analiza rynku
Tourism, Tourist enterprises, Enterprise value, Market analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wymiana handlowa była i zawsze będzie czynnikiem wzrostu, a więc rozwoju wielu dziedzin gospodarczych, czyli w konsekwencji rozwoju całej gospodarki każdego kraju. Równie dużym stymulatorem rozwoju gospodarczego są bezpośrednie podróże ludzi, głównie w celach turystycznych. Turystyka potrzebuje różnorakich inwestycji, co sprzyja rozwojowi innych sektorów gospodarki Celem artykułu jest ukazanie istoty i zasad funkcjonowania touroperatora w warunkach polskich oraz jego miejsca w branży turystycznej. W pierwszej kolejności omówiono podstawowe zagadnienie dotyczące branży turystycznej, a następnie dokonano syntetycznej analizy struktury rynku i wybranych wyników finansowych organizatorów turystycznych. (abstrakt oryginalny)

Trade exchange has been and always will be a factor of growth and therefore the development of many sectors business, or as a consequence of the development of the whole economy of each country. As a stimulus for economic development is the direct travel of people, mainly tourists. Tourism needs a variety of investments, which favors the development of other sectors of the economy. The aim of this paper is to present the essence and principles of functioning Polish tour operators and its place in the tourism industry. First this article describes the basic issue for the tourism industry and then made synthetic analysis of the market structure and the financial results of selected tour operators. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011 (2013), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
  2. Touroperatorzy. Raport 2011 (2011), "Wiadomości Turystyczne". Wydanie specjalne z 16.06, Wydawnictwo Eurosystem, plik.pdf, www.wiadomosciturystyczne.pl.
  3. Travel & Tourism Economic Impact 2012. World (2012), World Travel & Tourism Council WTTC 2012, www.wttc. org/site_media/uploads/downloads/world2012.pdf.
  4. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU z 2010, nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
  5. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU z 2011, nr 171, poz. 1016 z późn.zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu