BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankowski Piotr (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Determinanty wypłaty dywidend przez spółki kapitałowe wczesnej fazy rozwoju
Determinants of Dividend Payout Policy by Stock Companies in the Early Development Stage of Business Life Cycle
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 437-450, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Spółki giełdowe, Dywidenda, Rynek równoległy, Rynek NewConnect
Stock market companies, Dividend, Parallel market, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Prezentowany artykuł jest próbą oceny polityki wypłat dywidend realizowanych przez polskie spółki kapitałowe znajdujące się w fazie rozwoju i notowane w systemie alternatywnego obrotu giełdowego. Główna uwaga koncentruje się na wyodrębnieniu i wskazaniu głównych determinant ekonomiczno-finansowych mających wpływ na decyzje o wysokości dywidend wypłacanych przez zbiorowość rozwijających się jednostek gospodarczych. Analizę empiryczną opartą na narzędziach analizy statystycznej przeprowadzono na przykładzie przedsiębiorstw notowanych na rynku NewConnect w pełnym okresie jego funkcjonowania w strukturze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to assess dividend payout policy realized by the stock companies, which are in entry, growth and development stage of the business life cycle, and are listed in the Polish alternative trading system. The study is focusing on identifying the main financial or economical determinants which can be taking into account by shareholders and managers for dividend payouts decision. Empirical analysis was based on the statistical and econometric models. Main empirical data was collected from the public stock companies listed on the NewConnect (the Alternative Trading System carried on by the Warsaw Stock Exchange). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Block S.B., Hirt G.A. (1987), Foudations of Financial Management, Irwin, Homewood.
  2. Golec M. (1996), Dywidenda, wiedzieć jak, Centrum Rozwoju Rachunkowości i Finansów, Skierniewice.
  3. Hawawini G., Viallet C. (2007), Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa.
  4. Jabłoński B. (2009), Dywidendy w spółkach, "Gazeta Bankowa" nr 35 (1087).
  5. Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
  6. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  7. www.indexcab.com
  8. www.newconnet.info
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu