BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soczewka Iwona (Akademia Podlaska w Siedlcach), Ginter Agnieszka (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Kierunek produkcji a wykorzystanie środków trwałych w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Production Specialization and Fixe Assets Utilization in Individual Agricultural Farms
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 305-312
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Środki trwałe
Individual arable farms, Agricultural production, Fixed assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polskie rolnictwo przez wiele lat borykało się z problemem niedoinwestowania i znacznie odbiegało od poziomu modernizacji w państwach zachodnich. Wraz ze zmianami ustrojowymi zaczęły się również powolne przemiany w strukturze indywidualnych gospodarstw rolnych. Małe wielostronne gospodarstwa stopniowo ustępują miejsca dużym wyspecjalizowanym farmom.. Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu kierunku produkcji na wyposażenie i wykorzystanie środków trwałych. Stwierdzono, że niezależnie od kierunku produkcji gospodarstwa posiadają niezbędny sprzęt rolniczy. Stopień wykorzystania posiadanego majątku zależy od rodzaju prowadzonej działalności i najlepiej - z ekonomicznego punktu widzenia - jest on wykorzystany w gospodarstwach wyspecjalizowanych.(abstrakt oryginalny)

Polish agriculture coped with underinvestment problem for many years and was far different from the level of modernization of the western countries. It has become to change slowly together with the changes in Polish economy. Small, unspecialized farms has been slowly replaced by big specialized ones. The aim of the research was to study influence of production specialization on equipment and utilization of fixed assets. It was noticed that undependably from farms' specialization they are fully equipped in necessary agricultural machines and machinery. The utilization ratio of the assets depends on the agricultural activity and from the economic point of view it is used in the best way in highly specialized farms.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, GUS, Warszawa 2010, s. 121-127.
  2. A. Szemberg, Aktywność inwestycyjna rolników i techniczne wyposażenie gospodarstw, Wyd. IERiGŻ, Warszawa 1994, s. 8.
  3. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, red. Cz. Skowronek, Wyd. UMC-S, Lublin 2000, s. 57.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu