BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korporowicz Violetta
Title
Cyberprzemoc i niepełnosprawność jako ograniczenia wdrażania rozwoju zrównoważonego
Cyberbullying and Disability as a Restriction on the Implementation of the Sustainable Development
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 169-187, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Wsparcie społeczne, Rozwój zrównoważony, Rozwój, Zagrożenia społeczne
Social support, Sustainable development, Development, Social risks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ekonomicznym wymiarem rozwoju kraju w duchu rozwoju zrównoważonego są działania na rzecz ograniczania negatywnych zjawisk w środowisku przyrodniczym oraz społecznym. Celem opracowania jest przedstawienie negatywnych zjawisk w środowisku społecznym (cyberprzemoc i niepełnosprawność) jako istotnych zagrożeń we wdrażaniu zasad rozwoju zrównoważonego. (fragment tekstu)

The aim of sustainable development is to take into an account such an economic development, which simultaneously addresses into the problem of improving the environment in strategies which will lead to the higher standard of life. Hence the question of intergenerational justice,in which it is essential that future generations have an equal, in relation to the contemporary, access to natural resources and equal opportunities for the development of the life standard. However, implementation of such sustainable development might be limited by the negative phenomena of the social support. These are e.g. cyberbullying and disability. Cyberbullying is a way of force with the use of mass-media - primarily the Internet and mobile phones. Disability is an another social phenomenon having negative implications for the implementation of sustainable development. It is true that in Poland the number of people with disabilities is consistently declining, but it still applies to thousands of people with reduced efficiency of operations in numerous areas of life, and therefore requires a special approach in everyday life and in education and the labor market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bichard E., Creating a healthy work environment through sustainable practices. Future challenges, w: The Oxford handbook of organizational well-being, red. S. Cartwright, G. L. Cooper, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 543-545.
 2. Czuryk M., Zasady sprawowania opieki i kurateli nad osobą niepełnosprawną, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2009, nr 3, http://www.gus.pl
 3. http://www. /niepelnosprawnosc-w-liczbach/tablice/
 4. http://www.cyberprzemoc.saferinternet.pl/informacje/co_to_jest_cyberprzemoc.html
 5. http://www.dzieckowsieci.pl
 6. http://www.emilek.pl/artykuly/cyberprzemoc.pdf
 7. http://www.gus.pl
 8. http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Poradnik
 9. http://www.mos.gov.pl/1materialy_informacyjne/raporty_opracowania/pol_ekoII
 10. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
 11. http://www.niepelnosprawnosc_umyslowa_odrzucenie_czy_akceptacja
 12. http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Cyberprzemoc
 13. Karpiuk M., Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych w prawie polskim, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2009, nr 3.
 14. Korporowicz V., Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 46.
 15. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001 nr 62, poz. 627, art. 3, ust. 50.
 16. Pyżalski J., Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska, "Dziecko Krzywdzone" 2009, nr 1, http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Poradnik
 17. The theory and practice of local governance and economic development, red. M. Considine, S. Giguere, Palgrave Macmillan, New York 2008, s. 21.
 18. Tietenberg T., Environmental and Natural Resource Economics, Pearson Education International 2003, s. 21.
 19. Walrave M., W. Heirman, Skutki cyberbullingu - oskarżenie czy obrona technologii?, "Dziecko Krzywdzone" 2009, nr 1.
 20. Wojtasik Ł., Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne, "Dziecko Krzywdzone" 2009, nr 1.
 21. Wojtasik Ł., Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie, "Dziecko Krzywdzone" 2009, nr 1.
 22. www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/
 23. Zegar J., Rola administracji publicznej we wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju, w: Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 73.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu