BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biesenthal Anna (Gothaer - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Warszawa)
Title
Zarządzanie projektami logistycznymi - istota zmiany
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 323-332
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Projekty logistyczne, Zarządzanie projektem, Logistyka
Logistics projects, Project management, Logistics
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł prezentuje możliwości i kierunki adaptacji podejścia projektowego w logistyce. Autorka omawia teoretyczne przesłanki wykorzystania tego podejścia. Przedstawia również wymagania stawiane w procesie wdrożenia podejścia projektowego w logistyce oraz jak powinno wyglądać zarządzanie projektami logistycznymi w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Filipiak, A. Biesenthal, Zarządzanie finansami projektu na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego w Niemczech, w: Kierunki zmian w polskim systemie finansów samorządu terytorialnego, red. A. Łuczyszyn, Wyd. WSZiF we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 79-90.
  2. Project Management Institute, Project Management Body of Knowledge, Third Edition PMI, Newto Square, USA, 2004.
  3. В. Łatka, Zarządzanie projektami - wyzwanie dla samorządowców, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2006, dostępny w Internecie: http://www.finanse-publiczne.pl, dostęp: 10 grudnia 2007 r.
  4. M. Dylewski, B. Filipiak, A. Guranowski, J. Holub-Iwan, Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Wyd, CH Beck, Warszawa 2009, s. 58-74.
  5. P. Żebrowski, Łatwa i efektywna e-administracja wsparciem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Logistyka" 2010, nr 2.
  6. H.-D, Litke, DV-Projektmanagement, w: Zeit und Kosten richtig einschaetzen, Carl Hanser Verlag, Muenchen Wien 1996.
  7. R. Fiedler, Controlling von Projekten: Projektplanung, w: Projektsteuerung und Projektkonirolle, 3-te Auflage, Wiesbaden 2003.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu