BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym
Leadership and Communication in the Project Team
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 473-481, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kierownik projektu, Grupy projektowe, Zarządzanie, Przywództwo, Zarządzanie zespołem ludzkim, Praca grupowa
Project manager, Project teams, Management, Leadership, Team management, Team work
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omówiono zagadnienie przywództwa i komunikacji w zespole projektowym. Na podstawie wyników metaanaliz publikowanych w literaturze przedmiotu oraz pilotażowych badań własnych omówiono katalog szczególnie przydatnych w pracy kierownika projektu predyspozycji i przymiotów osobistych. Przedstawiono również kwestię zarządzania przez kierownika komunikacją w obrębie zespołu. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the issue of leadership and communication in the project team. Based on the results of meta-analyzes published in the literature, as well as own research, discussed catalogue especially useful in the work of the project manager aptitude and personal qualities. This paper also presents issues of communication in project team (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair J.E. (2008), The Best of John Adair on Leadership and Management, Thorogood Publishing, London.
 2. Barinaga E. (2007), Cultural Diversity' at work: National culture' as a discourse organizing an international project group, "Human Relations" nr 60 (2).
 3. Brake T., Walker D.M., Walker T.T. (1995), Doing Business Internationally. The Guide to Cross-Cultural Success, IRWIN, New York.
 4. Claus L., Lungu A.P. Bhattacharjee S. (2011), The Effects of Individual, Organizational and Societal Variables on the Job Performance of Expatriate Managers, "International Journal of Management" nr 28 (1).
 5. Griffi n R.W., Moorhead G. (2011), Organizational Behavior: Managing People and Organizations, Cengage Learning, Mason.
 6. Holt S., Bjorklund R. Green V. (2009), Leadership and Culture: Examining the Relationship between Cultural Background and Leadership Perceptions, "Journal of Global Business" nr 3 (2).
 7. Karaszewski R. (2008), Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Knapp B.W.P, Knapp B.W. (2006), A Project Manager's Guide to Passing the Project Management (Pmp) Exam, The Project Management Excellence Center. Inc., US.
 9. Litke H.D. (2007), Projektmanagement: Methoden, Techniken, Verhaltensweisen. Evolutionäres Projektmanagement, Hanser, München.
 10. Paul D., Cadle J., Thomas Ph. (2012), The Human Touch: Personal Skills for Professional Success, BCS: The Chartered Institute, Chippenham.
 11. Phillips J. (2005), Zarządzanie projektami IT, Helion, Gliwice.
 12. Pocztowski A. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 13. Senge P.M. (2002), Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Unsworth K.L., West M.A. (2003), Zespoły: wyzwania pracy w grupie, w: Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 15. Wysocki R., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, One Press, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu