BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasępa Piotr (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Title
Efektywność dezinwestycji funduszy venture capital na przykładzie rynku polskiego
Effectiveness of Venture Capital Backed Ipos Based on Polish Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 483-490, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Dezinwestycje, Venture capital, Pierwsza oferta publiczna, Wartość przedsiębiorstwa, Rynek NewConnect
Disinvestment, Venture capital, Initial Public Offering (IPO), Enterprise value, NewConnect market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule poruszono tematykę efektywności procesu dezinwestycji dokonywanego przez fundusze venture capital funkcjonujące w Polsce. Przeanalizowano proces deiznwestycji za pomocą IPO na GPW w Warszawie w okresie 1993-2011 (z uwzględnieniem okresów hossy i bessy) oraz porównano osiągniętą efektywność tego procesu z innymi alternatywnymi sposobami zakończenia inwestycji przez fundusze wysokiego ryzyka. W artykule poruszono również problem niedoszacowania i przeszacowania transakcji IPO przeprowadzanych przez fundusze plasujące emisje na GPW w Warszawie w porównaniu z transakcjami IPO dokonywanymi przez pozostałe spółki na rynku głównym oraz rynku New Connect w latach 2003-2011. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the topic of the effectiveness of the divestment process carried out by venture capital funds operating in Poland. This process is analyzed with an IPO on the Warsaw Stock Exchangein the period1993-2011and its detailed analysis and comparing the achieved effi ciency of the process to the alternative ways of exits managed by venture capital funds. The article discusses the problem of underpricing and overpricing of venture capital backed IPOs on the Warsaw Stock Exchange compared to non-venture capital backed IPOs in the period of 2003-2011. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gladstone D. (2002), Venture Capital an Enterpreneur's Guide to Raising Venture Capital, Prentice Hall, New Jersey.
  2. Klonowski D. (2011), Private equity in Poland after two decades of development, "Venture Capital" vol. 13, iss. 4.
  3. Sieradzki R. (2013), Does it pay to invest in IPOs? The evidence form WSE, NBP Working Paper 139, Warszawa.
  4. Sitek M. (2009), Wpływ wybranych czynników na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. M. Okręglicka i O. Ławinska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa .
  5. Sobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje private equit, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
  6. Wołoszyn A. (2013), Wpływ ceny nominalnej akcji na natychmiastową stopę zwrotu i IPO, w: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu