BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Anna
Title
Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków
The Image of a Grown Woman in a Cosmetics Products Print Ads
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 189-210, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Reklama prasowa, Kobieta, Techniki reklamy, Kosmetyki
Press advertising, Woman, Advertising technique, Cosmetics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu reklama jest traktowana zarówno jako swoisty sposób obrazowania rzeczywistości społecznej, jak i narzędzie, za pomocą którego owa rzeczywistość jest kreowana. Jako komunikat masowy trafia ona nie tylko do określonej grupy docelowej, ale do każdego odbiorcy, który miał kontakt z daną treścią reklamową. Otrzymują oni jasne komunikaty, co jest typowe dla określonej płci, co wypada robić w danym wieku, jak powinno się wyglądać w danej sytuacji. (fragment tekstu)

The paper shows the world of the elderly through the eyes of the creators' advertising messages. The author assumes that advertising leads to the formation, strengthen and reinforce the stereotypical thinking about social groups and roles. Advertising as mass communication at the moment is treated as an extension of the socialization process, aligning and strengthening the existing cultural patterns. The results of qualitative researches go beyond the current approach to the image of older people in advertising. Exploratory analysis were subjected to advertising messages, in which the woman's age has been an important promotional message. It is assumed that the age is a matter of particular importance from the point of view of shaping the identity of the conteporary woman. It's important that image of elderly people in advertising is associated not only with its perception by the individual, but also by others. Advertising has great interest and willingness to reflect on the natural process of human aging. This mass message displays, which is characteristic of a particular sex, as falls do in a given age, as one should look at the situation. Characteristics and behaviors ascribed to a particular sex or age, in@uence, either positive or negative response to a person, both by themselves and by the others. Certain image of the elderly has an impact on our level of optimism, mood and actions of people of all ages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [AMS, TW, PM], Target kobieta: wiele twarzy kobiety, "Media i Marketing Polska" 25-31.05.2005, nr 21 (168), s. 22.
 2. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 658.
 3. Bator J., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Spraw Publicznych, Warszawa, sierpień 1998, s. 30.
 4. Bojańczyk J., Namierzyć staruszka, http://www.rp.pl/artykul/486192_Namierzyc_staruszka_.html (23.08.2010).
 5. Brzezińska A., Wykluczanie (się) w późnym okresie dorosłości, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu http://www.graniczne.amu.edu.pl/PPGWiki/attach/P071106/PPG%20wyk%C5 %82ad%201.pdf (27.07.2010).
 6. Co im zawdzięczamy? Opinie w przeddzień święta babć i dziadków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, styczeń 2008.
 7. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003, s. 110.
 8. Gajewska-Oseła M., Milanowska J., Olchowski W., Wizerunek kobiety w kampanii Dove pro.age, http://olchowski.blogspot.com/2008/02/wizerunek-kobiety-w-kampanii-dove-pro_23.html (23.09.2010).
 9. http://andragogika.wyklady.org/wyklad/51_podstawowe-kryteria-okreslania-doroslosci-czlowieka-.html (22.12.2010).
 10. Kaschak E., Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, GWP, Gdańsk 2001, s. 46 i nast.
 11. Kasprzak A., Reklama o starości... refleksyjnie, perwersyjnie i atrakcyjnie, http://www.brief.pl/wiado-mosci/in-brief/art1455, reklama-o-starosci-refleksyjnie-perwersyjnie-i-atrakcyjnie.html (12.08.2010).
 12. Kettner A., Okresy i fazy rozwoju oraz życia ludzi dorosłych, http://www.edukacja.edux.pl/p-6722-okresy-i-fazy-rozwoju-oraz-zycia-ludzi-doroslych.php (16.09.2010).
 13. Lewiński P., Retoryka reklamy, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999, s. 115.
 14. Łapacz A., Seniorzy i media - wizerunek nie nadąża za życiem, http://www.zycie.senior.pl/147,0, Seniorzy-i-media-wizerunek-nie-nadaza-za-zyciem,3125.html (30.05.2009).
 15. Łapacz A., Wizerunek seniora w mediach- analiza reklam prasowych, http://www.forum.senior.info.pl/out.php?f=119451353464394400&d=1&nazwa=Wizerunek%20seniora%20w%20mediach.pdf (30.05.2009).
 16. Papiernik J., Wizerunek osób starszych w mediach - stereotypy niezgodne z rzeczywistością, http://www.zycie.senior.pl/147,0, Wizerunek-osob-starszych-w-mediach-8211-stereotypyniezgodne-z-rzeczywistoscia,2915.html (30.05.2009).
 17. Pawlina A., Starość w reklamie, http://www..lantropia.org.pl.les.lestarosc_w_reklamie_anna_pawlina.pdf(30.07.2010).
 18. Podziel się swoim pięknem, http://www.nivea.pl/home (07.02.2008).
 19. Psychologia rozwoju człowieka, t. II, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2008, s. 202-203.
 20. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005.
 21. Twardowska A., Olczyk E., Kobiety w mediach, w: Kobiety w Polsce w latach 90-tych, Raport Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2002, s. 264.
 22. Vilar E., Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości, http://wyborcza.pl/1,76842,5976331,Starosc_jest_piekna__manifest_przeciwko_kultowi_mlodosci_.html?as=3&startsz=x#ixzz0x4CaYKgL (23.08.2010).
 23. Wieczorkowska M., Reklama wobec starości, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. P. Szukalski, J. Kowalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 78-82.
 24. Żak-Bucholc J., Ideał kobiecego ciała, http://psr.racjonalista.pl/kk.php/s,4742/q,Ideal.kobiecego.ciala(02.04.2009).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu